728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ชาวเลยพร้อมใจร่วมปรองดองต่อหน้าพระธาตุศรีสองรัก

ชาวเลยพร้อมใจร่วมปรองดองต่อหน้าพระธาตุศรีสองรัก


ชาวเลยพร้อมใจร่วมปรองดองต่อหน้าพระธาตุศรีสองรัก
ชาวอำเภอด่านซ้าย นาแห้ว และภูเรือ กว่า 3,000 คนร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อหน้าพระธาตุศรีสองรัก ปูชนียสถานสำคัญของชาวจังหวัดเลย 

       วันนี้ (16 มิ.ย.) ที่ลานหน้าพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พล.ต.ไชยพร รัตแพทย์ หัวหน้าคณะทำงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 เป็นประธานนำข้าราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และตัวแทนกลุ่มพลังมวลชนชาวอำเภอด่านซ้าย, อ.นาแห้ว และ อ.ภูเรือ ประมาณ 3,000 คน ร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและคืนความสุขให้ประชาชนอย่างยั่งยืน
       


       โดยมีเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม และคณะนำประกอบพิธีกราบสักการะ และขอพรต่อพระธาตุศรีสองรัก ปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดเลย ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งสัจจะและไมตรี ภายใต้คำขวัญ “สัจจะและไมตรี สามัคคีปรองดองไทเลย รักกันตลอดชาติ ขอพรพระธาตุศรีสองรัก” จากนั้นผู้ร่วมพิธีร่วมกล่าวถวายพระพร และกล่าวปฏิญาณสมานฉันท์สร้างความสามัคคีของคนในชาติ เสร็จแล้วร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงชาติไทย
       


       พล.ต.ไชยพร รัตแพทย์ หัวหน้าคณะทำงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 กล่าวว่า การแสดงพลังสร้างความปรองดองสมานฉันท์ครั้งนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าชาวจังหวัดเลยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะให้เกิดความสงบสุข เกิดความรัก ความสามัคคีขึ้นในบ้านเมืองอย่างแท้จริง ได้ตั้งใจร่วมกันปฏิญาณต่อหน้าพระธาตุศรีสองรักที่ชาวจังหวัดเลยเคารพ สักการะว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งสัจจะและไมตรี เพื่อให้เป็นพยานแห่งความปรองดองสมานฉันท์ของชาวจังหวัดเลยอย่างแท้จริงและยั่งยืนตลอดไป


---Advertisement---