728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ปิดท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า

ปิดท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า


ปิดท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า
    วันที่ 3 มิถุนายน 2557 นายทิตศักดิ์  สุริยะชัยวัฒนะ  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้มีประกาศให้อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ปิดการท่องเที่ยวในระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.ถึง 30 กันยายน ของทุกปี  เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก และเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการให้สภาพธรรมชาติและส่งแวดล้อมพลิกฟื้น และประปรุงความอำนวยความสะดวกต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวต่อไป

    อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ขอเรียนว่า ทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้ทำการปิดการท่องเที่ยว และพักแรมบนอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 30 กันยายน  2557 สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวภูกระดึง สามารถมาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน (เชิงเขา) และน้ำตกตาดฮ้อง ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลย.3 นาน้อย ต.ศรีฐานยังให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติ


---Advertisement---