728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , จังหวัดเลยจัดโครงการไถ่ชีวิต โค – กระบือ

จังหวัดเลยจัดโครงการไถ่ชีวิต โค – กระบือ


จังหวัดเลยจัดโครงการไถ่ชีวิต โค – กระบือ
จังหวัดเลย จัดโครงการไถ่ชีวิต โค – กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
บ่ายวันนี้ (9 มิ.ย.57) ที่วัดวิเวกธรรมคุณ อำเภอเมืองเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบโค- กระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาส วันแม่ของชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2557 

ดยบอกบุญแก่ผู้มีจิตเป็นกุศลบริจาคเงินซื้อชีวิต โค – กระบือ เพื่อให้อยู่จนสิ้นอายุขัย และนำไปมอบให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรม ให้เกษตรกรมีชีวิตและรายได้ที่ดีขึ้น ในครั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ร่วมกับ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง จังหวัดนครปฐมและผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อไถ่ชีวิต โค-กระบือ ได้จำนวน 12 คู่ เพื่อมอบให้กับเกษตรกร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่ของชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2557 และในวันนี้มีการมอบโค – กระบือ จำนวน 12 ตัว ให้กับเกษตรกร จำนวน 6 ราย นำไปเลี้ยงเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป

VDO

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---