728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จ.เลยจัดกิจกรรมสร้างความปรองดอง ที่อำเภอเชียงคาน

จ.เลยจัดกิจกรรมสร้างความปรองดอง ที่อำเภอเชียงคาน


จ.เลยจัดกิจกรรมสร้างความปรองดอง ที่อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน มีทั้งบริการตรวจสุขภาพ ตัดผม กิจกรรมบันเทิง และปฏิญาณตน ร่วมสร้างพลังความรักความสามัคคี

เมื่อเย็นวานนี้ (13มิย.57) ที่ลานวัดศรีคุณเมือง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พลตรีวรทัต สุพัฒนานนท์ ผู้บังคับกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พลตำรวจตรีศักดา วงศ์ศิริยานนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย ร่วมเปิดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้กับ
ประชาชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีภาคราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และอาสาสมัครกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเชียงคาน ปากชม และ ท่าลี่จำนวนประมาณ 3,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม มีหน่วยแพทย์บริการตรวจรักษาโรคจากโรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก และโรงพยาบาลเชียงคาน มีการบริการจากหน่วยงาน เช่น ตัดผม จัดนิทรรศการความรู้ และมีการแสดงดนตรีให้ความบันเทิง จาก หมวดดุริยางค์จังหวัดทหารบกเลย และตำรวจมวลชนสัมพันธ์


ภายหลังลั่นฆ้องเปิดกิจกรรมแล้ว มีการเดินรณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ไปตามถนนคนเดินเส้นทางผ่านชุมชนบ้านไม้เรือนเก่าร้อยปีเมืองเชียงคาน ไปจนถึงลานวัฒนธรรมวัดท่าคก ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร จากนั้นผู้ร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกล่าวคำปฏิญาณสมานฉันท์ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงชาติไทย ประกอบพิธีพราหมณ์ผาสาดลอยเคราะห์ จากนั้นผู้ร่วมพิธีตั้งจิตอธิษฐาน ทำการลอยผาสาดบริเวณท่าน้ำหน้าวัดท่าคก เพื่อลอยความทุกข์โศก ความขัดแย้ง ให้ไหลไปตามแม่น้ำโขง และก่อนปิดกิจกรรมรณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลง รักกันไว้เถิด และเพลงคำสัญญา เพื่อแสดงความรัก ความสามัคคี รวมใจเป็นหนึ่งเดียว.

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย


---Advertisement---