728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , กิจกรรมโครงการ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน จังหวดเลย

กิจกรรมโครงการ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน จังหวดเลย


กิจกรรมโครงการ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน จังหวดเลย
กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดเลย จัดกิจกรรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน พื้นที่อำเภอเมืองเลย

พลตรีวรทัต สุพัฒนานนท์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย ในฐานะ ผู้บังคับกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พลตำรวจตรีศักดา วงศ์ศิริยานนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย นำข้าราชการ ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังอาสาสมัคร ประชาชน และ นักเรียน ในพื้นที่ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดเลย มีกิจกรรมการถวายสัตย์ปฏิญาณ ว่าจะยึดมั่น เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะมีความรักและสามัคคี เพื่อนำพาประเทศชาติบ้านเมือง ไปสู่ความสงบสุข มีการให้บริการตรวจรักษาโรค ตัดผม มอบถุงยังชีพผู้สูงอายุ มอบพันธุ์ปลา เพื่อเพาะเลี้ยงในแหล่งน้ำชุมชน มอบเครื่องกีฬาแก่นักเรียน และมีดนตรีให้ความบันเทิง

ผู้บังคับกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดเลย กล่าวว่า ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา คนไทยเกิดความวิตกกังวลในปัญหาสถานการณ์ของบ้านเมือง รอยยิ้มเหือดหายไป แต่นับจากบัดนี้เป็นต้นไป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะดำเนินการทุกอย่างเพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน โดยขอให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน เพื่อร่วมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวขอความร่วมมือทุกคนร่วมกันทำให้บ้านเมืองสงบ สามัคคี และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โครงการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชนอย่างยั่งยืน ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน มีการร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี เพลงรักกันไว้เถิด และร่วมสนุกสนาน อย่างเป็นกันเอง.

VDO

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---