728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการตรวจเยี่ยมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการตรวจเยี่ยมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน


ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการตรวจเยี่ยมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ที่ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2557 ที่ผ่านมา พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปติดตามและเยี่ยมชมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ที่ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้ข้อมูลถึงโครงการฯ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้คนอยู่กับป่าร่วมกันได้โดยดูแลทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ

นายบรรพต หงส์ทอง ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่าเพื่อส่งเสริมให้ความรู้ด้านการบัญชี ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มได้แก่ เกษตรกรและกลุ่มอาชีพในพื้นที่โครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน มีความสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนประกอบอาชีพตนเองและกลุ่มอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ตนเองและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ส่วนกำหนดการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ อยู่ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2557 และในวันที่ 17 กรกฎาคม 25557 ไปยังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสะจุก บ้านสะเกี้ยง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย

---Advertisement---