728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / อิ่มบุญสุขใจกับไฮไลท์งาน"วันอาสาฬฯ-เข้าพรรษา"ทั่วไทย

อิ่มบุญสุขใจกับไฮไลท์งาน"วันอาสาฬฯ-เข้าพรรษา"ทั่วไทย


อิ่มบุญสุขใจกับไฮไลท์งาน"วันอาสาฬฯ-เข้าพรรษา"ทั่วไทย
ใกล้เข้ามาแล้วกับวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา โดยในวันเข้าพรรษา จังหวัดต่างๆ ก็จะมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทำบุญในวันเข้าพรรษา และอาสาฬหบูชาขึ้นมากมาย ทั้งการตักบาตร ทำบุญ เวียนเทียน แห่เทียน ฯลฯ ซึ่งในแต่ละภูมิภาค แต่ละจังหวัดนั้น ก็มีเอกลักษณ์ และความโดดเด่นที่แตกต่างกัน โดยปีนี้เราก็ได้รวบรวมสถานที่จัดงานเด่นๆ ในแต่ละภาคมาแนะนำกัน
อิ่มบุญสุขใจกับไฮไลท์งานวันอาสาฬฯ-เข้าพรรษาทั่วไทย
“งานประเพณีใส่บาตรเทียน” จ.น่าน
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       สุรินทร์ : “มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์” ประจำปี 2557 วันที่ 10 - 11 ก.ค.57 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ในวันที่ 10 ก.ค.57 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. พบกับขบวนแห่เทียนพรรษาที่ตกแต่งอย่างสวยงาม วิจิตรอลังการ จาก 12 คุ้มวัดชื่อดังในจังหวัด อาทิ วัดบูรพาราม, พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ, วัดศาลาลอยพระอารามหลวง, วัดกลางสุรินทร์ ฯลฯ ชมขบวนฟ้อนรำศิลปวัฒนธรรมของชาวจังหวัดสุรินทร์จากนักแสดงนับร้อยชีวิต พร้อมขบวนแห่ช้างที่ยิ่งใหญ่นับ 87 เชือก ไม่ว่าจะเป็นขบวนช้างประดับสวยงาม ขบวนช้างเทิดพระเกียรติ ขบวนช้างพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ฯลฯ ส่วนวันที่ 11 ก.ค.57 เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งบนหลังช้างออกรับบิณฑบาตแก่นักท่องเที่ยวให้ได้ร่วมใส่บาตร โทร.0-4451-4447-8
      
       นครราชสีมา : “งานประเพณีแห่เทียนโคราช” วันที่ 10 - 13 ก.ค.57 ณ บริเวณสวนเมืองทอง, สวนสุรนารี, สวนอนุสรสถานฯ และลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอ.เมือง จ.นครราชสีมา พบกับกิจกรรมมอบเทียนสู่ชุมชนและเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุ ณ ลานโอเปร่า, ชมการแสดงวัฒนธรรมร่วมสมัย, Animation Lighting รถเทียน, การแสดงดนตรี, ชมการขบวนแห่เทียนพรรษา, ชมสวนเทียนกลางน้ำ, นิทรรศการภาพถ่าย, ชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย, การแสดงวัฒนธรรมร่วมสมัย, ชมการแสดงดนตรีลูกทุ่ง, Animation Lighting รถเทียน เป็นต้น โทร.0-4421-3030
      
       อุบลราชธานี : “เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติเมืองอุบลฯ ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” 11 - 14 ก.ค.57 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี และ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี พบกับกิจกรรมเวียนเทียน, ขบวนแห่เทียนพรรษา : ตรงกับวันเข้าพรรษา โดยจะมีขบวนเฉลิมฉลอง “เทียนพรรษา สามัคคีเมืองอุบล”, ชมการแสดงงานประติมากรรมเทียนศิลปะร่วมสมัยของ 13 ศิลปิน 13 ชิ้นงาน จาก 8 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย เม็กซิโก บัลแกเรีย สเปน ยูเครน อิตาลีอินเดีย และประเทศไทย ซึ่งถือเป็นที่เดียวในโลกศิลปินได้นำเทียนมาเป็นองค์ประกอบของการสร้างงานโดยประยุกต์จากศิลปะการแกะสลักเทียนประเพณีมาเป็นศิลปะร่วมสมัย, ชมกิจกรรมเล่าขาน ตำนานเทียน หรือ “Art in Heaven” การแสดงแสง เสียง ประกอบงานศิลปะที่หลากหลายในชุด “Wonderful Light Wonderful Night” บนพื้นที่กลางแจ้ง โดยคณะ “ทีศิลป์” และ “รากแก้ว” จากเวที Thailand’s Got Talent การแสดงที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจและความสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสในช่วงเวลากลางคืน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โทร.0-4524-3770
      
       สกลนคร : “วันอาสาฬหสักการะสังเวชนีย์ ที่ส่องดาว” วันที่ 11 ก.ค.57 ณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม(วัดถ้ำพวง) พบกับพิธีบวชชีพราหมณ์, การปฏิบัติธรรม ถือศีล กินผัก ฟังพระธรรมเทศนา, ชมบวนแห่ขันหมากเบ็ง, ชมบวนแห่โคมบูชา, เวียนเทียนรอบสังเวชนียสถาน 4 ตำบล โทร.0-4271-6247 -
อิ่มบุญสุขใจกับไฮไลท์งานวันอาสาฬฯ-เข้าพรรษาทั่วไทย
“งานประเพณีใส่บาตรเทียน” อยุธยา
       ภาคเหนือ
       น่าน : “งานประเพณีใส่บาตรเทียน” วันที่ 13 ก.ค.57 (หลังวันเข้าพรรษา 1 วัน หรือวันแรม 2 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ในตอนบ่าย) ณ วัดบุญยืนพระอารามหลวง อ.เวียงสา จ.น่าน ในช่วงเช้ามีพิธีการทางศาสนา เวลา 11.30 น. ถวายภัตตาหารเพล, ช่วงบ่าย พระสงฆ์พร้อมกัน ณ ประรำพิธีและทำพิธีใส่บาตรเทียน โทร.0-5452-1127
อิ่มบุญสุขใจกับไฮไลท์งานวันอาสาฬฯ-เข้าพรรษาทั่วไทย
“มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์” จ.สุรินทร์
       ภาคกลาง
       กาญจนบุรี : “ประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลหนองบัว” วันที่ 10 ก.ค.57 ณ วัดศรีอุปลาราม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พบกับการประกวดต้นเทียนของหมู่บ้าน, การจัดขบวนบุปผชาติ รถต้นเทียน ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม โทร.0-3451-1200 “ประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลห้วยกระเจา” วันที่ 10 ก.ค.57 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี พบกับการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษาของชาวไทยทรงดำ, การประกวดธิดาเทียน โทร.โทร.0-3451-1200 “งานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วัดท่าขนุน” วันที่ 11 - 12 ก.ค.57 ณ วัดท่าขนุน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พบกับการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม, การทำบุญตักบาตร และการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา, การทำบุญตักบาตร และการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา, กิจกรรมตามผางประทีป 10,000 ดวงม กิจกรรมเวียนเทียน และปล่อยโคมถวายเป็นพุทธบูชา (เฉพาะในคืนวัอาสาฬหบูชา) โทร.โทร.0-3451-1200
      
       พระนครศรีอยุธยา : “ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำลาดชะโด” 11 ก.ค.57 ณ คลองลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา พบกับขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ตกแต่งสร้างสรรค์สวยงาม, ประกวดบ้านสวนริมคลอง, การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านลาดชะโด, การจัดแสดงภาพถ่ายวิถีชีวิตชาวลาดชะโด, การจำลองบรรยากาศตลาดน้ำย้อนยุค และชมการแสดงต่างๆ โทร.0-3524-6076-7 -
      
       สุพรรณบุรี : “ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี” วันที่ 11 - 13 ก.ค.57 ณ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี พบกับขบวนแห่เทียนพรรษา, การประกวดเทียนพรรษา, ชมการโชว์ต้นเทียนพรรษา, การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรรบุรี โทร.0-3552-5867
      
       ราชบุรี : “กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา” วันที่ 11 - 12 ก.ค.57 ณ วัดเขาวัง อ.เมือง จ.ราชบุรี พบกับการทำบุญตักบาตร, วียนเทียน, แห่เทียนเข้าพรรษา, หล่อเทียน โทร.0-3232-3515
      
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โทร.1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย หรือhttp://www.thaifest.org / www.tourismthailand.org

---Advertisement---