728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , อำเภอเชียงคานจัดซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัย

อำเภอเชียงคานจัดซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัย


อำเภอเชียงคานจัดซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัย
   จังหวัดเลยจัดซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัย สมมุติสถานการณ์เพลิงไหม้พื้นที่ท่องเที่ยว ตลาดบ้านไม้เก่าเชียงคาน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับหากเกิดสถานการณ์จริง เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

   เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ที่ตลาดบ้านไม้เก่า 100 ปี เมืองเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมูลนิธิ องค์กรการกุศล ด้านกู้ภัย ในจังหวัดเลย จัดฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัย โดยสมมติสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้พื้นที่ตลาดบ้านไม้เก่า 100 ปี เมืองเชียงคาน หรือ ถนนคนเดินเชียงคาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เพราะเป็นอาคารเรือนไม้ยาวติดต่อกัน และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวชม และพักผ่อนปีละนับแสนคน หากเกิดเหตุเพลิงไหม้อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต หรือทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก จังหวัดเลย จึงได้จัดการฝึกซ้อมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามขั้นตอนและแผนปฏิบัติ   เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการรวบรวมปัญหา อุปสรรค ข้อบกพร่องที่ได้จากการฝึกซ้อม เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสม และแก้ไขสถานการณ์ได้จริง หากเกิดเหตุการณ์ขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว และพักผ่อนในพื้นที่อำเภอเชียงคาน ด้วย


   นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัยครั้งนี้ สรุปผลการฝึกซ้อมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ปี 2557 เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ภายใต้หัวข้อ “ อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท “ โดยให้หน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชน และผู้ประกอบการ รวมทั้งประชาชน ได้ตระหนัก และจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย ในสถานที่ทำงาน สถานประกอบการ และในครัวเรือน โดยเฉพาะการฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัย ในระดับต่างๆ


---Advertisement---