728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , อบต.น้ำสวยนำร่องรณรงค์ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรถอีแต็ก-อีแต๋น

อบต.น้ำสวยนำร่องรณรงค์ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรถอีแต็ก-อีแต๋น


อบต.น้ำสวยนำร่องรณรงค์ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรถอีแต็ก-อีแต๋น
อบต.น้ำสวยเมืองเลยนำร่องโครงการรณรงค์ติดสติกเกอร์สะท้อนแสงทั้งด้านหน้าและด้านหลังพาหนะที่ใช้ในงานเกษตรกรรม ทั้งอีแต็ก อีแต๋น หวังช่วย ลด อุบัติเหตุบนถนน เผยที่ผ่านมารถที่ใช้เกษตรกรรมประสบอุบัติเหตุบ่อยเพราะไม่มีสัญญานไฟชัดเจน

       วันนี้ (12ก.ค.) นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดรณรงค์โครงการคมนาคมร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้กับรถเกษตรกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย โดยอำเภอเมืองเลย แขวงการทางเลย ทางหลวงชนบท และสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย จัดกิจกรรมรณรงค์ติดสติกเกอร์สะท้องแสงที่ท้ายรถใช้ในงานเกษตรกรรม
       
       นายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายอำเภอเมืองเลย กล่าวว่า ประชากรจังหวัดส่วนใหญ่มีอาชีพในการทำเกษตรกรรม เช่น การเพาะปลูก ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย และ ยางพารา ประกอบกับภูมิประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นที่ราบเชิงเขา ภูเขา พาหนะที่ใช้ในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่จึงมีทั้งรถไถนาแบบเดินตามหรืออีแต๊ก, อีแต๋น รถไถนาดัดแปลงหรือรถซิ่ง มีจำนวนมาก
       
       แต่พาหนะเหล่านี้เป็นรถที่ไม่สามารถนำมาจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ เป็นรถที่ไม่มีเครื่องหมาย สัญญาณไฟใดๆ แสดงให้เห็นชัด กลุ่มเกษตรกรมักนำมาวิ่งบนผิวจราจร ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้าตรู่และช่วงตอนเย็นพลบค่ำ มีความเร็วต่ำจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุสูง
       
       จังหวัดเลย โดยอำเภอเมืองเลย และ อบต.น้ำสวยฯ จึงตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน และมีความต้องการที่ลดอุบัติเหตุทางถนน จึงได้จัดโครงการรณรงค์และจัดทำสติกเกอร์สะท้อนแสงติดเด้านหน้าและด้านท้ายของรถดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสังเกตุเห็นรถเพื่อการเกษตรได้ในระยะไกล และเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับรถเกษตรกรรม
       
       นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า โครงการที่จัดขึ้นนี้เป็นความตระหนักถึงความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งรถทั่วไปและรถที่ใช้ในการเกษตรกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความเจริญความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เพราะเมืองไทยเกิดอุบัติเหตุขึ้นจำนวนมากแต่ละปี
       
       ทั้งยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
       
       "สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ อบต.น้ำสวย จัดโครงการรณรงค์ดังกล่าวขึ้นเป็นแห่งแรกเป็นการนำร่องของจังหวัดเลย และจะขยายผลไปยังอำเภอและตำบลอื่นๆ อีกต่อไปทั้ง 14 อำเภอของจังหวัดเลย เนื่องจากรถเพื่อการเกษตรมีจำนวนมาก"วีดีโอ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย


---Advertisement---