728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / "มหัศจรรย์ ทุเรียนหลง – หลินเมืองลับแล" ความอร่อยจากสุดยอดทุเรียนไทย

"มหัศจรรย์ ทุเรียนหลง – หลินเมืองลับแล" ความอร่อยจากสุดยอดทุเรียนไทย


"มหัศจรรย์ ทุเรียนหลง – หลินเมืองลับแล" ความอร่อยจากสุดยอดทุเรียนไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “เทศกาลทุเรียน และผลไม้เมืองลับแล (มหัศจรรย์ ทุเรียนหลง - หลินเมืองลับแล)” ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2557 ณ ตลาดกลางผลไม้ เทศบาลตำบลหัวดง (OTOP) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

       นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า เทศบาลตำบลหัวดง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดงานเทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล (มหัศจรรย์ ทุเรียน - หลินเมืองลับแล) ประจำปี 2557 ขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2557 ณ ตลาดกลางผลไม้ (OTOP) เทศบาลตำบลหัวดง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงทุเรียนเมืองลับแล และกระตุ้นให้เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทุเรียนให้ดีขึ้นตรงตามความต้องการของตลาด และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวตำบลแม่พูล อำเภลับแล และจังหวัดอุตรดิตถ์อีกทางหนึ่งและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ประชาชนทราบอย่างกว้างขวาง
       
       หลง - หลินลับแล เป็นสายพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองที่มีเฉพาะพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และเป็นทุเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดทุเรียนไทย เนื่องจากรับประทานอร่อย รับประทานแล้วไม่ทำให้เกิดอาการร้อนใน ซึ่งในแต่ละปีจะมีผลผลิตจำนวนไม่มากนัก สำหรับในปี 2557 นี้ ผลผลิตทุเรียน รวมทั้งหลง - หลินลับแล เพิ่งมีผลผลิตออกสู่ตลาดเมื่อต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ซึ่งทำให้ลับแลมีบรรยากาศที่คึกคัก เพราะมีทั้งนักท่องเที่ยว ตลอดจนพ่อค้าแม่ค้า รวมทั้งชาวบ้านในชุมชนต่างๆ มาแลกเปลี่ยนซื้อขายผลไม้กันอย่างคับคั่ง
       
       งาน “เทศกาลทุเรียน และผลไม้เมืองลับแล (มหัศจรรย์ ทุเรียนหลง - หลินเมืองลับแล)” ประจำปี 2557 มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการทุเรียน ผลไม้และอาหารพื้นเมืองลับแล การประกวดธิดาทุเรียน หลง - หลินลับแล มหกรรมอาหาร การประกวดผลผลิตทุเรียนทุกประเภท การประกวดแข่งขันตำส้มตำทุเรียนลีลา การแข่งขันวิ่ง มหัศจรรย์ทุเรียนหลง - หลินลับแล ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 การแข่งขันเปตองโอเพ่นคัพ ครั้งที่ 2 มวยไทย คอนเสิร์ตจากศิลปินดัง อาทิ กอหญ้า อาร์สยาม วง 3 2 1 วงมอคค่า ไมค์ ภิรมพร หญิงลี ศรีจุมพล และวงดนตรีชั้นนำของเมืองไทย
       
       ททท.สำนักงานแพร่ ชวนนักท่องเที่ยว ผู้สนใจเดินทางท่องเที่ยวเมืองลับแล เมืองแห่งตำนานเร้นลับ เขตห้ามพูดโกหก ชมสวนผลไม้เมืองลับแล ชิมผลไม้สดจากสวน ในงาน “เทศกาลทุเรียน และผลไม้เมืองลับแล (มหัศจรรย์ ทุเรียนหลง - หลินเมืองลับแล)” ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2557 ณ ตลาดกลางผลไม้ เทศบาลตำบลหัวดง (OTOP) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลหัวดง โทร.0-5542-7222 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ โทร.0-5452-1127 

---Advertisement---