728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าเขต1จัดโครงการ PEA จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าเขต1จัดโครงการ PEA จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าเขต1จัดโครงการ PEA จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
ที่โรงเรียนบ้านปากโป่ง ตำบลปากโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นายวุฒิพงศ์ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการ PEA จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านปากโป่ง และกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำสาน 

จากนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความมุ่งมั่นให้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมที่ยั่งยืน และยังตระหนักถึงความสำคัญของสังคม สิ่งแวดล้อม จึงทำให้เกิดโครงการ PEA จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านปากโป่ง และกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำสาน โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนและอาหารกลางวันให้นักเรียน และตรวจสอบ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ของโรงเรียนให้มีความปลอดภัย 

เพื่ออนุรักษ์ปลาน้ำจืด ในลำน้ำสาน เพื่อให้พนักงาน PEA จิตอาสาและชาวบ้านปากโป่งได้ร่วมกิจกรรมสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยกัน จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่วิกฤต จึงจำเป็นที่ทุกคนต้องตระหนักและตื่นตัวกับสถานการณ์ การใช้สอยทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตระหนักถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติขึ้น 

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
---Advertisement---