728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ททท.ชวนชิมลางสาดในงาน “ลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน” แพร่

ททท.ชวนชิมลางสาดในงาน “ลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน” แพร่


ททท.ชวนชิมลางสาดในงาน “ลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน” แพร่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “ลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน” ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2557 ณ สนามกีฬาประชาชนตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

       นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า เทศบาลตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้กำหนดจัดงานลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน ประจำปี 2557 ขึ้นในวันที่ 4 - 5 กันยายน 2557 ณ สนามกีฬาประชาชนตำบลสวนเขื่อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของตำบลสวนเขื่อน ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีประจำตำบล และเพื่อสร้างความปรองดองและคืนความสุขให้แก่ประชาชน
       
       ตำบลสวนเขื่อน มีพื้นที่ติดเชิงเขา เหมาะสำหรับทำการเกษตร ผลไม้ที่มีชื่อเสียงของตำบลสวนเขื่อน คือ ลางสาดหวาน ลางสาดของสวนเขื่อนต้องเปลือกบาง ยางน้อย รสชาติดี และมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของตลาด โดยจะออกผลในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายนของทุกปี สำหรับการจัดงานลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน ประจำปี 2557 นี้ นอกจากจะมีการจำหน่ายผลผลิตลางสาดสวนเขื่อนแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดผลผลิตลางสาดหวาน การประกวดแม่บ้าน การประกวดแต่งกายเยาวชนอาเซียน 10 หมู่บ้าน การแสดงดนตรี การประกวดร้องเพลง การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ระดับตำบล การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน และการประกวดยาย - ย่า หน้าหวานจูงหลานน่ารัก
       
       นอกจากการทำเกษตรแล้ว ตำบลสวนเขื่อน ยังมีศักยภาพในเรื่องการท่องเที่ยว เพราะมีภูมิประเทศที่สวยงามติดเชิงเขา อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ บ้านนาคูหา ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่บนภูเขา อากาศเย็นตลอดปี เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการวิจัยว่ามีโอโซนดีติดอันดับ 7 ของประเทศ มีทัศนียภาพสวยงาม สองข้างทางเป็นป่าเบญจพรรณ และมีลำห้วยแม่แคมไหลผ่าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวน และมีอาชีพเลี้ยงสาหร่ายน้ำจืด หรือ เตา เป็นอาชีพเสริม โดยได้มีการแปรรูปเป็นข้าวเกรียบเตา สาหร่ายแผ่นทอดกรอบ สบู่เตา และอื่นๆ พร้อมนำมาทำเป็นอาหารด้วย นอกจากนั้นแล้ว บ้านนาคูหา ยังเป็นที่ตั้งของพุทธอุทยานดอยผาสวรรค์เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซึ่งมีสถานที่สำคัญภายในหลายแห่ง อาทิ ศูนย์ปฎิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยาราม พระพุทธชยันตีมหัศจรรย์ พระเจ้าหยกทิพย์ พระเจ้าทันใจ พระเจ้าสำเร็จเร็วพลัน และที่เป็นไฮไลท์ที่สุด คือพระธาตุอินทร์แขวนมหาโพธิสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระธาตุอินทร์แขวนองค์ที่จำลองมาจากประเทศพม่า มาประดิษฐานอยู่บนยอดดอยอีกด้วย
       
       ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอชวนนักท่องเที่ยว ผู้สนใจเที่ยวงานลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2557 ณ สนามกีฬาประชาชนตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลสวนเขื่อน โทร.0 5464 5688 ต่อ 105 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทร.0 5452 1127

---Advertisement---