728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , มูลนิธสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลยทำบุญโปรยทานทิ้งกระจาด

มูลนิธสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลยทำบุญโปรยทานทิ้งกระจาด


มูลนิธสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลยทำบุญโปรยทานทิ้งกระจาด 
มูลนิธสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลยทำบุญโปรยทานทิ้งกระจาดอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้ล่วงลับและวิญญาณไร้ญาติ
ที่มูลนิธิสว่างคีรีธรรม อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีมหากุศลทิ้งกระจาดแจกทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้ล่วงลับและวิญญาณไร้ญาติ เสริมส่งวิญญาณทั้งหลายไปสู่สุคติและสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ จำนวน 2,600 ครอบครัว โดยมีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย และกรมการมูลนิธิสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลย ร่วมในพิธี

นายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลย กล่าวว่า วันที่ 1-2 สิงหาคม 2557 เป็นวันมหากุศลทิ้งกระจาดแจกทาน มูลนิธิสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลย ได้ประกอบพิธีสวดมนต์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้ล่วงลับและวิญญาณไร้ญาติ เสริมส่งวิญญาณทั้งหลายไปสู่สุคติและมีการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยกระทำพิธีทิ้งกระจาดแจกทาน เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามไว้ เพื่อความเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรืองแก่พุทธมามกทั้งหลาย ปฐมเหตุพิธีทิ้งกระจาด 

ในสมัยหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จประทับอยู่ ณ นิโครธาราม เมืองกบิลพัสดุ์ พร้อมด้วยพระภิกษุเฝ้าคอยสดับตรับฟังพระธรรมเทศนา เวลานั้น พระอานนท์ไปนั่งสมาธิอยู่ในที่สงัดแต่ผู้เดียวเห็นอสุรกายตนหนึ่ง มีรูปร่างซูบผอมเหี่ยวแห้ง ยืนประนมมือบอกพระอานนทน์ให้กระทำพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และบริจาคทานให้กับยาจกเข็ญใจและแผ่กุศลให้กับพวกอสุรกายและเปรตทั้งหลาย จะทำให้มีอายุยืนยาว การบริจาคทานทิ้งกระจาดทุกครั้งต้องมีรูปพระกวนอิมมหาโพธิสัตย์ซึ่งเป็นรูปนิรมิตร ที่มีลักษณะน่าเกลียดน่ากลัว ยืนอยู่ ณ สถานที่บูชา พร้อมเครื่องสักการะบูชา ของแจกทานทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค ไม่มีเนื้อสัตว์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย


---Advertisement---