728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / เลยเดินหน้ารณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาคนร่วมโครงการสุขภาพดี-มีเงินเก็บ

เลยเดินหน้ารณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาคนร่วมโครงการสุขภาพดี-มีเงินเก็บ


เลยเดินหน้ารณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาคนร่วมโครงการสุขภาพดี-มีเงินเก็บ
จังหวัดเลยเดินหน้ากิจกรรมรวมพลคนกำเนดเพชร งดเหล้าเข้าพรรษา เผยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีชาวบ้านร่วมโครงการแล้ว 65 คน เผยกระแสได้รับการตอบรับดีเพราะเห็นตัวอย่างคนงดเหล้าเข้าพรรษามีสุขภาพแข็งแร็งและมีเงินออมเพิ่มขึ้น

       วันนี้ (6 ส.ค.) นายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายอำเภอเมืองเลย จ.เลย เป็นประธานเปิดงานรวมพลคนกำเนิดเพชร “งดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2557” ของบ้านกำเนิดเพชรหมู่ที่ 1 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเมืองจัดกิจกรรมขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าโบสถ์ ภายในวัดสันตยาวาส โดยมีนายอาคม คณะศิริวงศ์ นายก อบต.เมือง พร้อมคณะผู้บริหาร และชาวบ้านกำเนิดเพชรร่วมเป็นสักขีพยาน
       
       นายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายอำเภอเมืองเลย จ.เลยกล่าวว่า ขณะนี้อำเภอเมืองเลยกำลังรณรงค์จัดกิจกรรมตำบลรักษาศีลห้าและดำเนินการไปแล้วประกอบด้วย ต.ชัยพฤกษ์ ต.นาอ้อ และต.นาแขม ตามนโยบายของจังหวัดต้องการให้ประชาชนมีการรักษาศีลห้าครอบคลุมทุกตำบล
       


       นางพิสมัย วันทอง ผู้ใหญ่บ้านกำเนิดเพชร กล่าวว่า บ้านกำเนิดเพชรหมู่ที่ 1 ได้จัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ปีแรก 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้า จำนวน 30 คน ปี่ที่ 28 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 37 และปีนี้ เป็นปีที่ 3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเขาพรรษา 65 คน เพื่อสร้างกระแสกิจกรรมงดเหล้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี เพื่อสร้างชุมชนให้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพด้วยการงดดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็กและเยาวชนเป็นสังคมที่เข้มแข็ง
       
       ผู้ใหญ่บ้านกำเนิดเพชร กล่าวอีกว่า ผลการดำเนินกิจกรรมสองปีที่ผ่านมาของหมู่ที่ 1 พบว่า มีผู้ลงชื่องดเหล้าเข้าพรรษา คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ ทำให้ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจดี และครอบครัวประหยัดค่าใช้จ่าย มีเงินเก็บเพิ่มขึ้น
       


       ทำให้เกิดกระแสการงดเหล้าเข้าพรรษาจำนวนมากขึ้นตามลำดับ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเมือง และงบพัฒนาหมู่บ้าน


---Advertisement---