728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , สร้างรอยยิ้ม ศรัทธา สามัคคี คืนความสุขให้ชุมชน อ.ท่าลี่

สร้างรอยยิ้ม ศรัทธา สามัคคี คืนความสุขให้ชุมชน อ.ท่าลี่


สร้างรอยยิ้ม ศรัทธา สามัคคี คืนความสุขให้ชุมชน อ.ท่าลี่
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 4 ส.ค.57 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าลี่ จ.เลย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานสร้างรอยยิ้ม เสริมศรัทธา นำความสามัคคี คืนความสุขให้กับจังหวัดเลย " พม.ร่วมสร้างพลังรักประเทศไทย " โดยมี พ.อ.อำนวย จุลโนนยาง รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย พร้อมนางวะณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่าชาดจังหวัดเลย เดินทางเป็นประธาน 

นำกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่บริการสังคม มีข้าราชการ พ่อค้า นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกว่า 1,000 คน ทั้งนี้ได้ ดึงการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเลย ออกให้บริการด้านการให้คำปรึกษาปัญหาทางสังคม บริการจดทะเบียนและต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ ให้บริการเงินกู้แก่ผู้พิการและสูงอายุ นำเอาการแสดงของวัฒนธรรมพื้นที่ตำบลต้นแบบ การเสวนาด้านวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงของประชาชน ลดความเลื่อมล่ำด้านความรู้สึกนายวิสิทธิ์ สนามชวด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย กล่าวว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างพลังความรัก ความสามัคคี และความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ ต้องใช้กลไกตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ สิทธิและการบริหารจัดการระบบสังคมในท้องถิ่นหมู่บ้านนำมาซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชน นำไปสู่กระบวนการเดินหน้าพัฒนาประเทศให้เกิดความเข้มแข็งในรากฐานจากชุมชนสู่ประเทศ ด้าน พ.อ.อำนวย จุลโนนยาง รอง ผบ.จทบ.เลย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานด้านการพัฒนา ขับเคลื่อนสังคม และมุ่นเน้นที่การเสริมสร้างความสามัคคี จงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นหน่วยงานหลักๆที่จะช่วยให้จังหวัดเลย เกิดความน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความสามัคคี นำมาซึ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---