728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดเลยวันแม่แห่งชาติ

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดเลยวันแม่แห่งชาติ


สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดเลยวันแม่แห่งชาติ
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่เรือนจำจังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.เลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเลย เหล่ากาชาด จ.เลย สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จ.เลย ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย ประธานกรรมการประสานงานภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

ชมรมแม่บ้านดีเด่นแห่งชาติจังหวัดเลย ได้นำอาหาร และสิ่งของไปมอบให้ผู้ต้องขังหญิงจำนวน 334
คนที่เรือนขังหญิง ในกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยประจำจังหวัดเลย เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี้นาถ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานทำพิธีราชสดุดี

นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จ.เลย กล่าวว่า เนื่องในที่โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ตามพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 15 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จึงถือโอกาสนี้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด เหบ่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดเลย จัดกิจเลี้ยวอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวแก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดเลย จำนวน 334 คน


---Advertisement---