728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , จ.เลย จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จ.เลย จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


จ.เลย จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันนี้ (12 ส.ค. 57) เวลา 07.30 น. ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าสวนสาธารณกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 ส.ค. 57 

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 83 รูป จากนั้นเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา อำเภอเมืองเลย ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระองค์ เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการตามพระราชดำริมากมายหลายสาขา ทรงห่วงใยให้การสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และด้วยน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยรักใคร่ปวงชนชาวไทย ประดุจดังมารดาที่มีต่อบุตร พระองค์จึงเปรียบประดุจดังพระแม่เจ้าของชาวไทยนอกจากนี้ ในเวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมกับสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ไปที่โรงพยาบาลเลยเพื่อ เยี่ยมประชาชนที่มาร่วมบริจาคโลหิตให้กับกาชาดจังหวัดเลยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนายกเหล่ากาชาดได้ไปที่ตึกคลอดชั้น 2 เพื่อมอบของขวัญและเงินก้นถุงเพื่อเป็นศิริมงคลแก่เด็กที่เกิดในวันที่ 12 ส.ค. 57 จำนวน 2 ราย คือ นางอนันทิชา สว่างเนตร อายุ 18 ปี อยู่บ้านเลขที่ 79 หมู่ 9 บ้านภูเขาทอง ตำบลเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย สามีชื่อ นายศักดา จำปาทอง อายุ 26 ปี ได้บุตรชายเวลา 07.30 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยตั้งชื่อให้ว่า เด็กชายวันเฉลิม อีกรายคือ นางฉวีวรรณ อัตถาภูมิ อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่166 บ้านห้วยยางคำ ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย สามีชื่อ นายสารณ์ อัตถาภูมิ อายุ 33 ปี ได้ลูกสาว คลอดเวลา 05.46 น. วันที่12 ส.ค.57 ซึ่งทั้งสองคนคลอดโดยวิธีธรรมชาติแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---