728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จ.เลย เดินหน้าสานสัมพันธ์เพื่อนบ้าน เศรษฐกิจ สังคม

จ.เลย เดินหน้าสานสัมพันธ์เพื่อนบ้าน เศรษฐกิจ สังคม


จ.เลย เดินหน้าสานสัมพันธ์เพื่อนบ้าน เศรษฐกิจ สังคม
   เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นั่งบัญชาการหัวโต๊ะ ติดตามผลการดำเนินงานด้านชายแดนและการประชุมร่วมกับเมืองชายแดนของ สปป.ลาว ครั้งที่ 1 /2557 เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และรับทราบข้อเสนอความต้องการทั้งจากประเทศไทยและลาว ให้เกิดความร่วมมือร่วมกันลดการกระทบกระทั้งอาจนำมาซึ่งปัญหาที่บานปลายได้จังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อบ้านระยะทางเกือบ 200 กิโลเมตร มีแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขง เป็นเส้นเขตแดน พื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือแขวงไชยะบูลี และแขวงเวียงจันทร์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อให้เกิดการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาร่วมกันของสองประเทศ
   จากการประชุมได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อน โดยที่ อ.ปากชมและ อ.เชียงคาน พบปัญหาเดียวกันคือ การอ้างสิทธิ์ครอบครองพื้นที่เกาะแก่งพรม แก่งไผ่ แก่งคอนในแม่น้ำโขง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้เป็นของใคร ในส่วนของประชาชนที่ทำกินอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วก็ทำต่อไปได้โดยทั้งไทยและลาวจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง แต่ห้ามมีการเข้าไปทำกินเพิ่ม 

    ในส่วนของ อ.ท่าลี่ เตรียมการผลักดันจุดผ่านแดนธรรมชาติหรือด่านประเพณีที่ประชาชนใช้ไปมาหาสู่กันอยู่เป็นประจำ ยกระดับขึ้นเป็นจุดผ่อนปรน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีขึ้น และง่ายต่อการควบคุมดูแลการเข้าเมืองได้อย่างมีระบบและมาตรฐานมากขึ้น

    ขณะที่ อ.ด่านซ้าย ได้มีการหยิบยกเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการค้าชายแดนให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งมีการค้าขายในด้านสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะถั่วลิสง การสัญจรไปมาขนส่งสินค้ายังคงเป็นการขนส่งผ่านเรือหางยาว เสนอให้บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านนาข่า ต.นาข่า เพื่อพิจารณาทราบถึงความเป็นไปได้ของการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเหือง แห่งที่ 2 ที่ อ.ด่านซ้าย ต่อที่ประชุม เพื่อหารือและรวบรวมข้อมูลเสนอไปยังส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง

    พ.อ.ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ เสนาธิการ กกล.สุรศักดิ์มนตรี กล่าวว่า  พื้นที่ที่เป็นเกาะแก่งไม่สามารถอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของทั้งสองฝ่าย ขณะนี้คณะกรรมการปักปันเขตแดน กำลังอยู่ในขั้นการดำเนินการร่วมกันในการแบ่งเส้นเขตแดนใหม่ โดยจะมีการสร้างแผนที่ตามแนวแม่น้ำโขงขึ้นมาใหม่จากข้อตกลงของทั้งสองประเทศ ในส่วนของจังหวัดเลยที่จะมีการจัดประชุมร่วมสองประเทศเพื่อการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์นั้น ขอแนะนำว่าอย่าพูดถึงเรื่องแนวเขตแดน หรือทำข้อตกลงใดๆที่จะเป็นข้อผูกมัด ทำให้เพื่อนบ้านหยิบยกมาเป็นหลักฐานเป็นอันขาด นั้นหมายถึงการทำงานในเรื่องปักปันเขตแดนก็จะยากขึ้น


---Advertisement---