728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , จ.เลย เตรียมสร้างสะพานเชื่อมฝั่งลาว กระชับสัมพันธ์-ยกระดับการค้าชายแดน

จ.เลย เตรียมสร้างสะพานเชื่อมฝั่งลาว กระชับสัมพันธ์-ยกระดับการค้าชายแดน


จ.เลย เตรียมสร้างสะพานเชื่อมฝั่งลาว กระชับสัมพันธ์-ยกระดับการค้าชายแดน
มีการเตรียมความพร้อมของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย เพื่อเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์กับ สปป.ลาว เพื่อกำหนดจุดก่อสร้างสะพานข้ามน้ำเหือง แห่งที่ 2 ที่บ้านาข่า อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กับเมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ในการยกระดับการค้าชายแดน ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ซึ่งบริเวณนี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งระหว่างไทยกับ สปป.ลาว


---Advertisement---