728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / อิ่มบุญ สุขใจ ในงาน”ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน” จ. มุกดาหาร

อิ่มบุญ สุขใจ ในงาน”ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน” จ. มุกดาหาร


อิ่มบุญ สุขใจ ในงาน”ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน” จ. มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม กำหนดจัดงานงานประเพณี “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน” ในช่วงทาบุญทอดกฐินหลังวันออกพรรษา (ระหว่างวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) ในปี 2557 ได้กำหนดจัด 4 ครั้ง 4 อำเภอ ณ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีโบราณอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร         นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อานวยการ ททท. สำนักงานนครพนม กล่าวว่า จุลกฐิน หรือ กฐินแล่น คือคำเรียก กฐิน ที่ต้องทำด้วยการรีบด่วน โดยต้องอาศัยความสามัคคีของผู้ศรัทธาจำนวนมาก เพื่อผลิตผ้าไตรจีวรให้สำเร็จด้วยมือภายในวันเดียว มีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่พิธีบวชชีพราหมณ์ เพื่อความบริสุทธิ์ของดอกฝ้าย พิธีเก็บดอกฝ้ายโดยสาวพรหมจารี ก่อนนำดอกฝ้ายสู่ขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การอิ้ว การดีด การล้อฝ้าย การเข็น การเปีย การฆ่าฝ้าย การย้อมสี การกวักฝ้าย ค้นหูก สืบหูก จนถึงขั้นตอนการทอให้เป็นผืนผ้าให้เสร็จทันภายในเช้าวันรุ่งขึ้น และทอดถวายแก่พระสงฆ์กรานกฐิน
       
       สำหรับมูลเหตุของการทำจุลกฐินนี้ เกิดจากความจำเป็นที่จะต้องทอดกฐินให้สำเร็จทันตาม
       กำหนดเวลาคือในวันสิ้นสุดเขตกฐิน จึงต้องรีบเร่งจัดหาผ้ากฐินเพื่อให้เสร็จตามกำหนดเวลาพระวินัยบัญญัติ ถือเป็นประเพณีโบราณที่เชื่อว่าจะได้รับอานิสงส์มาก มีความเป็นสิริมงคลในชีวิต
       และครอบครัว เพราะต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะมากกว่ากฐินแบบธรรมดาเพื่อให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันจำกัด         ในปีนี้งานประเพณี “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน” จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ในช่วงหลังวันออกพรรษา (ระหว่างวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) และในปี 2557 มีกำหนดการจัดงาน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน” ทั้งหมด 4 ครั้ง ในพื้นที่ 4 อำเภอ ดังนี้
       ครั้งที่ 1 วันที่ 10-11-12 ตุลาคม 2557 ณ วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
       - ร่วมพิธีไหลเรือไฟโบราณ ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ร่วมรับประทานอาหารพาแลงแบบพื้นเมือง
       ร่วมรำวงย้อนยุคสนุกสนาน ร่วมพิธีบวชชีพราหมณ์ เก็บดอกฝ้ายใส่กระหยั่ง ร่วมปั่น
       ฝ้ายสายบุญจุลกฐิน และร่วมขบวนแห่จุลกฐิน พิธีทอดถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์
       ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18-19 ตุลาคม 2557 ณ วัดศรีนันทาราม บ้านภู อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
       - ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ และรับประทานอาหารพาแลงแบบภูไท พร้อมชมการ แสดงวัฒนธรรมฟ้อนภูไท ร่วมพิธีบวชชีพราหมณ์ เก็บดอกฝ้ายใส่กระหยั่ง ร่วมปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน และร่วมขบวนแห่จุลกฐิน พิธีทอดถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์
       
       ครั้งที่ 3 วันที่ 25-26 ตุลาคม 2557 ณ วัดป่าวิเวก อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
       - ร่วมพิธีบวชชีพราหมณ์ เก็บดอกฝ้ายใส่กระหยั่ง ร่วมปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน และร่วมขบวนแห่จุลกฐิน พิธีทอดถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์
       
       ครั้งที่ 4 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 “กฐินน้ำ บูชาพญานาค” ณ บริเวณท่าเทียบเรือแพขนานยนต์ เยื้องสถานีตำรวจน้ำ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
       - ร่วมพิธีบูชาพญานาค ล่องเรือถวายกฐินและทอดถวายผ้ากฐินแด่พระภิกษุสงฆ์บนเรือ กลางลำแม่น้ำโขง
       
       ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพตามกาลังศรัทธาและร่วมกิจกรรมในงานจุลกฐิน เที่ยวไปเรียนรู้ไป ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บดอกฝ้าย อิ้วฝ้าย ดีดฝ้าย เข็นฝ้าย ฯลฯ ขบวนแห่ผ้าจุลกฐินที่สนุกสนานครึกครื้น สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในอำเภอต่างๆ ทั้ง 4 อำเภอ พร้อมแวะท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดมุกดาหาร อาทิ หอแก้วมุกดาหาร วัดศรีมงคลใต้ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (วัดหลวงปู่จาม) รอยพระพุทธบาทวัดภูมโนรมย์และจุดชมวิว ตลาดอินโดจีน ฯลฯ
       
       ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานนครพนม โทร. 0 4251 3490-1 เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. 


---Advertisement---