728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ร่วมงานบุญ “แซนโฎนตา” สืบศรัทธาสารทเดือนสิบ วิถีประเพณีอีสานใต้ สุรินทร์-ศรีสะเกษ

ร่วมงานบุญ “แซนโฎนตา” สืบศรัทธาสารทเดือนสิบ วิถีประเพณีอีสานใต้ สุรินทร์-ศรีสะเกษ

 

จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในพื้นที่ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนนักท่องเที่ยวร่วมงานบุญ “แซนโฎนตา” สืบศรัทธาสารทเดือนสิบ ประเพณีอีสานใต้ ด้วยประชากรที่อาศัยในพื้นที่ของ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ และจ.ศรีสะเกษ ของประเทศไทยมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา ส่วนใหญ่จึงเป็นชาวไทยเชื้อสายเขมรมีขนบธรรมเนียมประเพณีอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่าง “ประเพณีแซนโฎนตา” ที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อยต่อผู้ใหญ่หรือผู้มีคุณ หรือผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่พร้อมใจกันทำบุญใหญ่อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังเป็นกุศโลบายแฝงของบรรพชน ที่ต้องการให้ญาติพี่น้องในต่างถิ่นได้เดินทางกลับมาพบเจอกัน สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น ในภายภาคหน้าต่อไป

       จังหวัดศรีสะเกษ จึงกำหนดจัดงาน “รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี” ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2557 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ชมและร่วมพิธีเซ่นไหว้ศาลหลักเมือง/ศาลพระภูมิ พิธีอัญเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษ รับเครื่องเซ่นไหว้พร้อมอัญเชิญกลับสู่ภพภูมิ ขบวนแห่สำรับเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษสุดยิ่งใหญ่อลังการทั้งอาหารคาว หวาน ผลไม้นานาชนิด (ในวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 11.00 น.) การสาธิตการทำข้าวต้มรูปแบบต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดกล้วยงามเมืองขุขันธ์ การจำหน่ายกล้วยน้ำว้าคุณภาพรวมถึงกล้วยพันธุ์ต่างๆ จากทุกอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ
ร่วมงานบุญ “แซนโฎนตา” สืบศรัทธาสารทเดือนสิบ วิถีประเพณีอีสานใต้ สุรินทร์-ศรีสะเกษ
       จังหวัดสุรินทร์ จึงกำหนดจัดงาน “ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ” ประจำปี 2557 ในวันที่ 19 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ชมขบวนแห่เครื่อง จูนโฎนตา ที่ยิ่งใหญ่งดงาม สำรับอาหารคาว หวานของสดและผลไม้ สำหรับไหว้ผู้อาวุโสในครอบครัว) ขบวนแห่เครื่องแซนโฎนตา สำรับอาหารคาวหวาน ขนม ข้าวต้มมัด กระยาสารท ฯลฯ การประกอบพิธีแซนโฎนตา บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาทิ เจรียง ลิเก กันตรึม และกิจกรรมสาธิตการทำขนมพื้นเมืองสุรินทร์
     
       สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ปกครองอำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทร.0-4567-1004, เทศบาลเมืองขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทร.0-4567-1022, กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทร.0-4451-4524, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร.0-4451-4447 - 8
---Advertisement---