728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / นครพนมจัดใหญ่ ประเพณี“ไหลเรือไฟ” รับออกพรรษาสุดอลังการ

นครพนมจัดใหญ่ ประเพณี“ไหลเรือไฟ” รับออกพรรษาสุดอลังการ


นครพนมจัดใหญ่ ประเพณี“ไหลเรือไฟ” รับออกพรรษาสุดอลังการ
จังหวัดนครพนมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชวนเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จังหวัดนครพนม ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดนครพนม และริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม 

       นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวว่า วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา ซึ่งจะมีประเพณีของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยมีความเชื่อตามพุทธประวัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในระหว่างเข้าพรรษาและได้เสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย์ในวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนต่างปีติยินดีในจริยวัตรของพระพุทธองค์ จึงได้ปฏิบัติกิจกรรมเป็นพุทธบูชา ตามแต่วิถีชุมชนของพื้นที่นั้นๆ
       
       สำหรับผู้คนใน จ.นครพนม นี้ แม่น้ำโขงเปรียบเสมือนเส้นเลือดหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขา มีชีวิตผูกสัมพันธ์กับแม่น้ำโขง ลุ่มน้ำโขงเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ เป็นแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร การเดินทาง การขนส่ง และอีกมากมายหลายกิจกรรมในชีวิตประจำวัน จึงมีประเพณีออกพรรษาที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำ นั้นคือการไหลเรือไฟ เพื่อถวายเป็นพูทธบูชาแก่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการขอขมาพระแม่คงคา
       
       งานประเพณีไหลเรือไฟและกาชาดนครพนม ประจำปี 2557 นี้ ท่านจะได้ชมความเป็นมาของเรือไฟที่งดงามในค่ำคืนวันออกพรรษา ในนิทรรศการวิถีชีวิตคนทำเรือไฟ ณ ลานหน้าวัดนักบุญอันนา หนองแสง (29 ก.ย.- 9 ต.ค.57 ชมบรรยากาศคึกครื้นของการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ณ เขื่อนริมโขง ถ.สุนทรวิจิตร (4-7 ต.ค.57) การแสดงแสงสีเสียง ชุด “อิ่มบุญอิ่มใจ ไหลเรือไฟนครพนม” บนเวทีกลางแม่น้ำโขง (3, 4, 6, 8 ต.ค.57) และมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ นิทรรศการอาหารเวียดนาม งานการกุศลสมทบทุนให้กาชาด อิ่มอร่อยกับถนนอาหาร งานพาข้าวแลง พร้อมชมมหรสพสนุกสนานตลอดงาน
       
       ในวันออกพรรษา 8 ต.ค. 2557 ชมพิธีรำบูชาองค์พระธาตุพนม จากสาวงาม 7 ชนเผ่าพื้นเมืองชาวนครพนมอันสวยงามตระการตา (ตั้งแต่เวลา 08.00 น.) ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม ชมพิธีลอยเรือไฟโบราณ (เวลา 16.30 น.) ณ ลานหน้าตลาดอินโดจีน และขบวนเรือไฟที่ยิ่งใหญ่งดงามอลังการกลางลำน้ำโขงพร้อมกระทงสาย (ตั้งแต่เวลา 18.00 น.) ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมืองนครพนม และพิเศษ!! ปีนี้ ท่านสามารถชมเรือไฟและกระทงสาย(ไข่พญานาค) ได้ทุกค่ำคืน
       
       ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม โทร. 042 513 490-1 เปิดให้บริการทุกวัน (08.30 - 16.30 น.) 
---Advertisement---