728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , แนะวิธีงดเหล้าครบพรรษา ใน “รายการนายอำเภอด่านซ้ายพบประชาชน”

แนะวิธีงดเหล้าครบพรรษา ใน “รายการนายอำเภอด่านซ้ายพบประชาชน”


แนะวิธีงดเหล้าครบพรรษา ใน “รายการนายอำเภอด่านซ้ายพบประชาชน” 
นายอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยแนะวิธีงดเหล้าครบพรรษา ใน “รายการนายอำเภอด่านซ้ายพบประชาชน”
นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวว่า ตามที่นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีนโยบาย "ลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม" โดยร่วมกับประชาคมงดเหล้าจังหวัด และภาคีเครือข่าย ทำกิจกรรมรณรงค์สร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะปัญหานักดื่มหน้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นถึงปีละกว่า 250,000 คน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากถึงปีละกว่า 4 แสนล้านบาท รวมทั้งเป็นเหตุของปัญหาอุบัติเหตุ อาชญากรรม โดยเฉพาะทำให้เยาวชนต้องมีปัญหาตามมามากมาย เช่น ท้อง แท้ง ติดเอดส์ ติดคุก ฯลฯ พร้อมให้นายอำเภอ ที่ร่วมโครงการสานต่อเจตนารมณ์ เป็นแบบอย่างที่ดี

นายอำเภอด่านซ้าย แนะนำวิธีการงดเหล้าเข้าพรรษาให้ได้ตลอดระยะเวลา 3 เดือนในรายการนายอำเภอด่านซ้ายพบประชาชนว่า ต้องตั้งใจจริง ต้องตั้งจิตแน่วแน่ว่า "เข้าพรรษานี้ เพื่อครอบครัว" สร้างแรงจูงใจ หาเหตุผลเพื่อจูงใจให้งดเหล้า เช่น ออกกำลังกาย กินอาหารครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว จะช่วยระงับความอยากเหล้าได้ เข้าวัดทำบุญและใช้ธรรมะเข้าช่วยให้งดเหล้าได้

นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่งดการดื่มเหล้าช่วงแรก อาจเผลอกลับไปดื่มอีก ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ต้องการงดเหล้า รู้สึกผิดหวังในตัวเอง ผู้ต้องการงดเหล้า ต้องไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนั้นอยู่กับเรานาน ให้บอกตัวเองว่า “เราทำได้” แล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้งทันที ทั้งนี้ สามารถติดตามรับฟัง “รายการนายอำเภอด่านซ้ายพบประชาชน” ได้ทุกวันพุธ เวลา 06.30 – 07.00 น.ทาง สวท.ด่านซ้าย ระบบเอ เอ็ม.909 KHz และเครือข่ายวิทยุพระพุทธเมตตา 94 พรรษามหาราชา เอฟ เอ็ม.90.25 MHz

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย

---Advertisement---