728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , เทศบาลตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย เชิญเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2557

เทศบาลตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย เชิญเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2557


เทศบาลตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย เชิญเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2557
นายสันติภาพ เชื้อบุญมี นายกเทศบาลตำบลด่านซ้าย กล่าวว่า เทศบาลตำบลด่านซ้าย ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง ด่านซ้าย ประจำปี 2557 อย่างต่อเนื่องมาหลายปี โดยได้รับความร่วมมือกับหัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้าน เป็นอย่างดี จนประสบความสำเร็จ ในปีนี้จึงได้จัดประเพณีลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นไว้ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในอำเภอด่านซ้ายและจังหวัดเลย จึงขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยแห่งสายน้ำ

ในงานลอยกระทง ประจำปี 2557 วันพฤหัสบดีที่ 6 พ.ย.2557 ณ สนามที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ภายในงานจัดให้มีการประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงสวย, กระทงใหญ่ และการแสดงนาฏศิลป์ของนักเรียน,นักศึกษา จากโรงเรียน,สถาบันต่างๆ พร้อมอิ่มเอมไปกับความบันเทิง ในรูปแบบต่างๆ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอด่านซ้าย และ ใกล้เคียง ร่วมเที่ยวชมงาน ประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๗ และร่วมลอยกระทง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและรักษาสิ่งแวดล้อมของชาวด่านซ้าย โดยทั่วกัน

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย


---Advertisement---