728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดแผนการตลาดท่องเที่ยวจังหวัดเลย ปี 2558

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดแผนการตลาดท่องเที่ยวจังหวัดเลย ปี 2558


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดแผนการตลาดท่องเที่ยวจังหวัดเลย ปี 2558
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดแผนการตลาดท่องเที่ยวจังหวัดเลย ปี ๒๕๕๘ เน้นคำขวัญ “ เมืองเลย เที่ยวได้ทั้งปี “ เริ่มกิจกรรม “ หนาวนี้....ที่เมืองเลย “ ด้วยเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ เดือนธันวาคม และเทศกาลดอกนางพญาเสือโคร่ง (ซากุระเมืองไทย) ที่ภูลมโล อำเภอด่านซ้าย เดือนมกราคม คาดการณ์ยอดนักท่องเที่ยวตลอดปี 2 ล้านคน มีรายได้เข้าจังหวัดกว่า 3,000 ล้านบาท

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมชี้แจงแผนการตลาดการท่องเที่ยว ปี 2558 ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย และ สำนักงานภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คัดเลือกให้จังหวัดเลย เป็น 1 ใน 12 จังหวัดจากทั่วประเทศเป็น “ เมืองต้องห้าม.....พลาด “ โดยกำหนดสัญลักษณ์ว่า “ เย็นสุด สุขที่เลย “ และจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวดินทางไปเยือนจังหวัดเลยมากขึ้น

นอกจากนี้ จังหวัดเลยยังได้รับการคัดเลือกเป็น จังหวัดเส้นทางดอกไม้ 12 เดือน หรือ Dream Destination “ กาลครั้งนั้น..ความฝันผลิบาน “ ซึ่งมีการส่งเสริม สนับสนุนเทศกาลดอกไม้ 2 กิจกรรม คือ เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ เดือนธันวาคม และ เทศกาลดอกนางพญาเสือโคร่ง (ซากุระเมืองไทย)ที่ ภูลมโล ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย ในเดือนมกราคม นางสมฤดี ชาญชัย ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่า จากคำขวัญ “ เมืองเลย เที่ยวได้ทั้งปี “ นอกจากกิจกรรมเด่นในช่วงฤดูหนาวของจังหวัดเลยแล้ว เนื่องจากจังหวัดเลยมีศักยภาพทางการท่องเที่ยว ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังมีแผนสนับสนุนกิจกรรมการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดเลย เช่น ครั้งหนึ่งในชีวิต พิชิตภูกระดึง , งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน การเปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ เช่น ภูป่าเปาะ(ฟูจิเมืองไทย) , ภูบ่อบิด จุดชมเมืองจังหวัดเลย และเตรียมกิจกรรมการทำตลาดเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น กิจกรรม “ ใส่บาตรสองแผ่นดิน “ ร่วมกับเมืองหลวงพระบาง มรดกโลก , กิจกรรมเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวเลียบแม่น้ำโขงนางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย กล่าวว่า สถิติด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ในปี 2556 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือน จำนวน 1.77 ล้านคน มีรายได้เข้าจังหวัดรวม 2,883 ล้านบาท และคาดการณ์ว่า ปี 2558 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าจังหวัดเลย ประมาณ 2 ล้านคน และจะสร้างรายได้ประมาณ 3,300 ล้านบาท

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย---Advertisement---