728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ประเพณีเดือนยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5-7 พ.ย.57

ประเพณีเดือนยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5-7 พ.ย.57


ประเพณีเดือนยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5-7 พ.ย.57
เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนเที่ยวงาน "ประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2557" ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 ณ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประเพณียี่เป็ง จัดในวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) เดือนสอง ซึ่งเดือนสองทางจันทรคติของล้านนา จะตรงกับเดือนสิบสองของภาคกลาง ในภาษาคำเมืองของทางเหนือ "ยี่" แปลว่า สอง และคำว่า "เป็ง" หมายถึง เพ็ญ หรือพระจันทร์เต็มดวง ดังนั้นจึงหมายถึงประเพณีพระจันทร์เต็มดวงในเดือนสองนั่นเอง โดยในพงศาวดารโยนกและจามเทวี มีบันทึกว่าครั้งหนึ่งได้เกิดอหิวาตกโรคขึ้นในแคว้นหริภุญไชย ทำให้ชาวเมืองต้องอพยพไปอยู่เมืองหงสาวดี นานถึง 6 ปี จึงจะเดินทางกลับมายังบ้านเมืองเดิมได้ เมื่อเวลาเวียนมาถึงวันที่จากบ้านจากเมืองไป จึงได้มีการทำกระถางใส่เครื่องสักการบูชาธูปเทียนลอยตามน้ำ เพื่อให้ไปถึงญาติพี่น้องที่ล่วงลับไป เรียกว่า การลอยโขมด หรือลอยไฟ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็งทั่วเมืองเชียงใหม่, 

ขบวนแห่โคมยี่เป็งการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา, ขบวนแห่กระทงขบวนโคมยี่เป็ง, การประกวดขบวนกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานฯ, การประกวดขบวนกระทงเล็ก, การประกวดขบวนโคมยี่เป็ง ครั้งที่ 3, การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ และหนูน้อยยี่เป็ง และ มหัศจรรย์พลูเฉลิมพระเกียรติ "พ่อแห่งแผ่นดิน" กลางลำน้ำปิง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่- ททท. สำนักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5324 8604, 0 5324 8607, 0 5330 2500- สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่โทรศัพท์ 0 5325 9001, 0 5325 2557** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **


---Advertisement---