728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ชุมพรชวนส่องเหยี่ยวหลากชนิดใน “เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ” ณ เขาดินสอ

ชุมพรชวนส่องเหยี่ยวหลากชนิดใน “เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ” ณ เขาดินสอ


ชุมพรชวนส่องเหยี่ยวหลากชนิดใน “เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ” ณ เขาดินสอ
ชุมพรชวนดูเหยี่ยวในงาน “เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ” ในวันที่ 1 - 31 ต.ค. 57 ณ เขาดินสอ อ.ปะทิว จ.ชุมพร พบกับฝูงเหยี่ยวอพยพหลากหลายชนิดที่หนีอากาศหนาวในแถบไซบีเรีย ผ่านมายังจังหวัดชุมพร เพื่อลงไปขยายพันธุ์ที่ปลายแหลมมลายูในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี

       สำหรับจังหวัดชุมพรเป็นศูนย์กลางการศึกษาเหยี่ยวอพยพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีจำนวนและชนิดของเหยี่ยวอพยพมากที่สุด มีเส้นทางการอพยพผ่านส่วนแคบสุดของแหลมมลายูลักษณะคล้ายคอขวด จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเฝ้าดูฝูงเหยี่ยวที่บินผ่านจำนวนมาก
       
       โดยในแต่ละปีจะมีนกเหยี่ยวอพยพมากกว่า 2 แสนตัวบินผ่านบริเวณเขาดินสอ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เช่น เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น เหยี่ยวหน้าเทา เหยี่ยวผึ้ง และเหยี่ยวกิ้งก่าดำ เป็นต้น โดยฝูงเหยี่ยวเหล่านี้จะอพยพหนีอากาศหนาวแถบไซบีเรีย ผ่านจังหวัดชุมพร ลงไปขยายพันธุ์ที่ปลายแหลมมลายูในช่วงเดือนตุลาคม ต้นฤดูหนาวของทุกๆ ปี ดังนั้นนับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้สนใจศึกษานกล่าเหยื่อที่จะได้เฝ้าชมการอพยพย้ายถิ่นของเหยี่ยวอพยพ และเรียนรู้การอนุรักษ์นกล่าเหยื่อในจังหวัดชุมพร
       
       หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชุมพรตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดจัดงาน “เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ” จังหวัดชุมพรขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2557 โดยจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ศึกษาเหยี่ยวอพยพจังหวัดชุมพร (บริเวณเขาดินสอ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร)
       
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลบางสน โทร.0-7759-1003 หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร โทร.0-7750-1831 

---Advertisement---