728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / เลยแล้งหนักพืชไร่นาข้าวแห้งตาย

เลยแล้งหนักพืชไร่นาข้าวแห้งตาย

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต 

เลยแล้งหนักพืชไร่นาข้าวแห้งตาย
สภาวะลมฟ้าอากาศในพื้นที่ จ.เลย ในช่วงนี้ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน แผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยแล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนได้บางแห่งในระยะแรก หลังจากนั้น

 อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส และจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า จึงขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ไว้ด้วย ด้วยเหตุจากกฝนหยุดตกหรือหากตกลงมาก็มีปริมาณเพียงเล็กน้อย ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเป็นบริเวณกว้างหลายอำเภอ หลายตำบลและหมู่บ้าน จึงส่งผลให้อากาศเริ่มเย็นและหนาวลงแล้วและมาเร็วกว่าทุกปี นั้นคืออาจจะหนาวเย็นมากและหนาวยาวนานเหมือนปีที่ผ่านมา แต่พืชไร่ พืชสวน พืชการเกษตรต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลระบบชลประทาน บริเวณที่พอมีเพียงบ่อ สระ หนองน้ำ ลำห้วยก็เริ่มแห้งและลดระดับลงเรื่อยและลดเร็วกว่าทุกปี พื้นที่ที่ยังมีแหล่งน้ำหรืออยู่ใกล้ระบบชลประทาน ก็ช่วยกันสูบน้ำขึ้นมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังออกรวง แต่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และแปลงไร่อ้อยที่กำลังจะแห้งตายไว้ ส่วนที่แห้งตายก็ปล่อยทิ้งไป 

สถานีอุตุนิยมวิทยาเลยได้รายงานปริมาณน้ำฝนว่า สถิติปริมาณน้ำฝนจังหวัดเลยในคาบ 60 ปีหรือปี 2497-2557 ปี 2557 ณ วันที่ 15 ต.ค. 2557 วัดได้ 867.9 มม. และฝนน้อยที่สุดในรอบ 57 ปีคือ ปี 2536 วัดได้ 862.3 มม.สำปรับค่าปานกลางของจังหวัดเลยได้แก่ 1,200 มม./ปี และฝนมากที่สุด คือ ปี 2554 วัดได้รวม 1,972.0 มม.

เดือนตุลาคมนี้ เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝน เข้าสู่ฤดูหนาว อากาศจะเปลี่ยนแปลง โดยมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็ก รวมทั้งทำแผงกำบังลมหนาว เพื่อป้องกันสัตว์หนาวเย็น จนอ่อนแอและป่วยได้ สำหรับสภาพอากาศแห้งในตอนกลางวัน เอื้อให้เกิดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าวนาปีที่อยู่ในระยะออกรวง ชาวนาควรหมั่นสำรวจแปลงนา หากพบควรรีบกำจัดก่อนแพร่ระบาดเป็นบริเวณกว้าง---Advertisement---