728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , สภาวะการค้าชายแดนด้าน จ.เลย คึกคัก ต่อเนื่อง หลังมีรัฐบาลใหม่

สภาวะการค้าชายแดนด้าน จ.เลย คึกคัก ต่อเนื่อง หลังมีรัฐบาลใหม่


สภาวะการค้าชายแดนด้าน จ.เลย คึกคัก ต่อเนื่อง หลังมีรัฐบาลใหม่ 
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ที่ด่านศุลกากรท่าลี่ บ้านากระเซ็ง ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบสภาวะการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างไทยกับ สปป.ลาว เป็นไปอย่างคึกคักภายหลังจากนักลงทุนเริ่มมีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์การเมืองของไทย การค้าคงเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีมูลค้าการนำเข้า – ส่งออก ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยการขนส่งสินค้ามีความสะดวกสบาย เส้นทางคมนาคมขนส่งมีความพร้อม และสามารถเชื่อมโยงไปยังเมืองหลวงพระบาง ระยะทางเพียง 343 กิโลเมตร และยังสามารถเดินทางไปยังประเทศจีน ด้วยระยะทางที่สั้นประหยัดเวลาการขนส่งได้เป็นอย่างดี พร้อมเตรียมการปรับภูมิทัศน์บริเวณและพื้นที่ให้บริการให้มีความทันสมัย สะดวกสบาย วางแผนเปิดพื้นที่ดูตี้ฟรีภายในด่านเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ด้วย

นายสนธยา ดวงแข หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ระบุว่า นักลงทุนเริ่มมีความเชื่อมั่นด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้าต่อไทยมากขึ้น ภายหลังจากที่มีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหาร โดยการค้าทางด้านด่านศุลกากร อ.ท่าลี่มีการขายตัวเติบโตเพิ่มมากขึ้น ประเทศลาวยังคงเป็นตลาดการค้าที่มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยจำนวนมากและยังมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งการสร้างถนน เขื่อน จึงส่งผลดีต่อไทยที่สามารถส่งออกสินค้าด้านวัสดุก่อสร้าง ขณะที่สินค้านำเข้าส่วนใหญ่เป็นจำพวกสินค้าทางการเกษตร ถั่วลิสง เป็นต้น

นายสนธยา ดวงแข กล่าวต่ออีกว่า การค้าชายแดนด้าน จ.เลย มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมามีมูลค่าเฉลี่ย ปีละ 3,000 ล้านบาท โดยเฉพาะภาคการส่งออกมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากฝั่ง สปป.ลาวมีการก่อสร้างเขื่อนไชยบูลี ระยะเวลา 8 ปี มีการสั่งสินค้าจากประเทศไทยเป็นจำนวนมากมีอัตราการขยายตัวทางการค้าและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10-30 เปอร์เซ็น ต่อปี ปริมาณของรถบรรทุกสินค้าและรถส่วนบุคคล เข้า-ออก เฉลี่ยปีละ 60,000 คัน บุคคลและนักเที่ยวเข้า-ออก เฉลี่ยปีละ 200,000 คน

นายสนธยา ดวงแข กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า เพื่อให้ด่านศุลกากรท่าลี่ เป็นด่านที่มีความสะดวกสบาย ให้บริการได้อย่างรวดเร็วสามารถรองรับการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ภายหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาปรับภูมิทัศน์และส่วนการให้บริการทั้ง ตรวจคนเข้าเมือง ส่วนศุลกากรให้มีความรวดเร็ว และสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้มีการนำรถ X-ray Mobile มาให้ในการตรวจสอบสินค้า ตู้คอนเทนเนอร์ เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากร รองรับการค้าและระบบโลจิสติกส์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบด้วย

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย


---Advertisement---