728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลย ทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์

จังหวัดเลย ทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์


จังหวัดเลย ทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ที่วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง )ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยมีแถลงการณ์สำนักพระราชวัง ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2557 เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายงานพระอาการว่า เมื่อเย็นวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ทรงมีพระปรอท(ไข้)สูง ผลการตรวจพระโลหิตแสดงว่ามีภาวะติดเชื้อ มีการเปลี่ยนแปลงในความดันพระโลหิต และอัตราการเต้นของพระหทัยเร็วขึ้น จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช 
เพื่อถวายการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ ถวายการตรวจพระโลหิตด้วยวิธีพิเศษเพิ่มเติม และถวายการรักษา คณะแพทย์ ฯได้รายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากถวายการรักษาด้วยพระโอสถปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิตความดันพระโลหิตคงที่ พระปรอท(ไข้)ลดลง สภาวะทางโภชนาการดีขึ้นเป็นลำดับ เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้หายจากพระอาการประชวรและขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง จังหวัดเลย ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้หายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง 

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---