728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จ.เลย แสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมคนรุ่นใหม่

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จ.เลย แสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมคนรุ่นใหม่


วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จ.เลย แสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมคนรุ่นใหม่ 
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุมส้มโก่ย วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย ได้มีการจัดกิจกรรมผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของนักเรียน

นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ อ.วังสะพุง ซึ่งมีผลงานสิ่งประดิษฐ์กว่า 20 ชิ้น เข้ามาประกวดและโชว์ผลงาน โดยนายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานเปิด

นายสมหมาย พงษ์ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ในปีที่ผ่านมาได้รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ระดับภาค 4 รางวัล ผลงานการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ของสำนักงานการอชีวะศึกษา จากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช.ปวส.นั้น เราจะเรียนเป็นชิ้นงาน เป็นโครงการ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะมีผลผลิตจากการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา

ซึ่งเป็นผลงานคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม แล้วแต่ครูอาจารย์มอบหมายงานให้ จึงเกิดนวัตกรรมผลงานนี้ขึ้นมา เป็นนโยบายหลักที่วางเอาไว้

กิจกรรมส่วนใหญ่ที่มาแสดงในวันนี้ เป็นผลงานที่หลากหลายตามสาขางานที่วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เปิดการเรียนการสอนซึ่งมี 10 สาขา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรองรับนโยบายของจังหวัดเลย ที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวด้วย ผลงานที่แสดงวันนี้เป็นผลงานของนักเรียนที่มีครูอาจารย์เป็นที่ปรึกษานั้น จะส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศต่อไป


---Advertisement---