728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ขนส่งจังหวัดเลยจัดระเบียบสามล้อรับจ้างสู่มาตรฐานที่ดี

ขนส่งจังหวัดเลยจัดระเบียบสามล้อรับจ้างสู่มาตรฐานที่ดี


ขนส่งจังหวัดเลยจัดระเบียบสามล้อรับจ้างสู่มาตรฐานที่ดี
ขนส่งจังหวัดเลย จัดอบรมผู้ประกอบการอาชีพขับรถสามล้อรับจ้างในพื้นที่เลย มุ่งจัดระเบียบกลุ่มสามล้อรับจ้างตามนโยบาย คสช.ให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้โดยสาร สร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยว

       วันนี้ (4 ต.ค.) ที่ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย ร่วมกับทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งจัดจัดระเบียบตามนโยบายของ คสช.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการขนส่งผู้โดยสาร ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพขับรถสามล้อรับจ้าง ในพื้นที่จังหวัดเลย ในฐานะที่จังหวัดเลยเป็นจังหวัดท่องเที่ยว และมีรถสามล้อรับจ้างจำนวนมาก
       


       นางอัจฉรา เกษณียบุตร์ ขนส่งจังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดระเบียบผู้ประกอบอาชีพรถสามล้อรับจ้างในเขตเทศบาลเมืองเลย เพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และใช้ผู้บริการทั่วไป ระยะแรกจัดอบรมเพื่อออกใบอนุญาตขับรถให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งผู้ขับรถบริการรับจ้างดังกล่าวต้องมีใบอนุญาตขับขี่ จัดให้มีจุดบริการ ป้ายแสดงราคา ค่าโดยสาร เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการต้องแต่งกายที่บ่งชี้ว่าเป็นรถรับจ้างที่ชัดเจน ตามนโยบายการจัดระเบียบรถสาธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
       


       หลังจากการจัดระเบียบ และการใช้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาชีพรถสามล้อรับจ้างแล้ว คาดว่าผู้ใช้บริการจะได้รับการบริการที่ดี หากผู้ใช้บริการถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือพบรถสาธารณะที่ให้บริการไม่มั่นคงแข็งแรง และมีความปลอดภัยต่อการโดยสาร สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน 1584 โทร.ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง 


---Advertisement---