728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จ.เลย จัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบใจเกินร้อย (ปั่น ยิก ยิก ชิด ริมโขง) ครั้งที่ 1

จ.เลย จัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบใจเกินร้อย (ปั่น ยิก ยิก ชิด ริมโขง) ครั้งที่ 1


จ.เลย จัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบใจเกินร้อย (ปั่น ยิก ยิก ชิด ริมโขง) ครั้งที่ 1
ที่บริเวณลานวัฒนธรรมเชียงคาน หน้าวัดท่าคก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานทางเรียบใจเกินร้อย (ปั่น ยิก ยิก ชิด ริมโขง) ครั้งที่ 1 จังหวัดเลย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเชียงคาน (ปั่นเลย เสยคาน) จัดให้มีการแข่งขันจักรยานทางเรียบใจเกินร้อย (ปั่น ยิก ยิก ชิด ริมโขง) ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (ประเภทเสือหมอบ) และชิงถ้วยผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย (ประเภทเสือภูเขา) 

อำเภอเชียงคาน เป็นอำเภอเล็กๆ อำเภอหนึ่งในจังหวัดเลย ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงอันสงบเงียบ ภาพอาคารบ้านเรือนที่เป็นไม้เก่าแก่ คู่กับรถจักรยานที่ใช้เป็นพาหนะหลัก ถือเป็นความเรียบง่ายแต่มีมนต์เสน่ห์ดึงดูดใจไม่น้อย ซึ่งไม่ว่าใครที่ได้มาสัมผัส ก็มักจะบันทึกภาพเก็บไว้เป็นความทรงจำ เส้นทางเลาะริมโขง เป็นเส้นทางในฝันของนักปั่นจักรยานทั้งมือสมัครเล่น และมืออาชีพ ใฝ่ฝันว่าสักวันต้องปั่นจักรยานที่เส้นทางริมโขงนี้ให้ได้ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน ที่มีทั้งเส้นทางปั่นจักรยานที่สวยงาม ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเชียงคาน (ปั่นเลย เสยคาน)
ดังนั้น จึงจัดทำโครงการแข่งขันจักรยานเพื่อเป็นการกระตุ้นด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายโดยใช้จักรยาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเชียงคาน และเป็นกิจกรรมที่ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้รู้จักเส้นทางจักรยานของอำเภอเชียงคาน และเส้นทางเลาะเลียบแม่น้ำโขงที่สวยงาม เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา และเพื่อจัดให้เป็นกิจกรรมประจำปี ของอำเภอเชียงคาน ประเภทการแข่งขัน การแข่งขันจักรยานประเภท "เสือหมอบ" ระยะทาง 80 กม. การแข่งขันจักรยานประเภท "เสือภูเขาทางเรียบ" ระยะทาง 80 กม. แบ่งรุ่นแข่งขันดังนี้ รุ่น VIP ระยะทาง 20 กม. การร่วมปั่นรณรงค์ ระยะทาง 7 กม. รุ่นประชาชนท้องถิ่น รุ่นเยาวชนท้องถิ่น อายุระหว่าง 10-15 ปี
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย


---Advertisement---