728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ จังหวัดเลย จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนหินผางาม ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ จังหวัดเลย จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนหินผางาม ประจำปี 2557


องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ จังหวัดเลย จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนหินผางาม ประจำปี 2557
นายประดิษฐ์ อาจแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบล ปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ได้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนหินผางาม ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนหินผางาม ในงานนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและการอนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่งและลูกทุ่งหมอลำขึ้น
โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนละประชาชนทั่วไป ได้แสดงความสามารถ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงลูกทุ่งหมอลำ ผู้ประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเยาวชนละประชาชนทั่วไปนอกเขตตำบลปวนพุ และประเภทเยาวชนละประชาชนทั่วไปในเขตตำบลปวนพุ กำหนดการรับสมัครประกวดร้องเพลงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์/โทรสาร 0 4281 0820 ในวันและเวลาราชการ---Advertisement---