728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลย ชูกิจกรรมเที่ยวตลอดปี สานเป้ารายได้3.5พันล้านบาท

จังหวัดเลย ชูกิจกรรมเที่ยวตลอดปี สานเป้ารายได้3.5พันล้านบาท


จังหวัดเลย ชูกิจกรรมเที่ยวตลอดปี สานเป้ารายได้3.5พันล้านบาท
หากประเมินจากตัวเลขของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) สำนักงานจังหวัดเลย ต่อการเติบโตทางด้านการท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ ในปี 2556 พบว่า มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนรวม 1.7 ล้านคน สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ รวม 2,883 ล้านบาท

ขณะที่ในปี 2557-2558 ททท.สำนักงานจังหวัดเลย คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านคน สร้างรายได้เข้าสู่ระบบเฉลี่ยที่ 3,500 ล้านบาท โดยปัจจัยสนับสนุนให้การท่องเที่ยวในพื้นที่ มีโอกาสที่จะขยายตัวก็คือ การที่หน่วยงานในพื้นที่จะจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อกระตุ้นความสนใจจากนักท่องเที่ยว

นับตั้งแต่เดือนต.ค. ซึ่งเป็นการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ ก็จะมีกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงาน ครั้งหนึ่งในชีวิตพิชิตภูกระดึง งานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ผาสาดลอยเคราะห์ การแข่งขันเรือยาวประเพณี ไหลเรือไฟ เรือไฟบก หรือในเดือนพ.ย. ก็จะมีการจัดงานสวน และเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ

เดือนธ.ค.มีกิจกรรมเทศกาลเส้นทางดอกไม้ นำชมป่าต้นพญาเสือโคร่ง ใน อำเภอด่านซ้าย และงานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว อำเภอภูเรือ ส่วนเดือนม.ค.มีกิจกรรมงานบุญข้าวจี่ หมู่บ้านวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง การจัดเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว ที่อำเภอเมือง

ขณะที่ในเดือนก.พ. มีกิจกรรมงานกาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ที่ อำเภอเมืองเลย งานวันแห่งความรัก(รักกันตลอดชาติ ขอพรพระธาตุศรีสองรัก การจดทะเบียนสมรสในวันเลนไทน์ และขอพรพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือ ส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะจัดขึ้นแบบต่อเนื่อง นอกจากกิจกรรม 12 เดือนที่ ททท.สำนักงานเลยจัดไว้แล้ว ยังมีโครงการเสริมช่วงที่เหมาะสมเช่น การนำผู้ประกอบการส่งเสริมการขายเสนอแพคเกจ ราคาพิเศษ ในช่วง โลว์ซีซั่น การเข้าร่วมงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย และการจัดกิจกรรมแบบโรดโชว์ ร่วมกับสำนักงานททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ที่จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล

นางสมฤดี ชาญชัย ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) กล่าวว่า การท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเติบเติบโตอยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศ มีสัดส่วนการใช้จ่ายเฉลี่ยที่ 974 บาท/คน/วัน

อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าในปี 2558 ภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ จะขยายตัวยิ่งขึ้น เห็นได้จากการส่งสัญญาณจองห้องพักล่วงหน้า มีการเพิ่มเที่ยวบินและเพิ่มสายการบิน ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัย ที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น

ขณะที่นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ได้กำชับไปยังทุกภาคส่วนของจังหวัดเลย ที่จะต้องร่วมกับสนับสนุนโครงการของททท.ที่จัดขึ้น เพราะเป็นการทำตลาดโดยตรงให้กับจังหวัด จะเห็นว่าจังหวัดเลยมีรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

สาขาการท่องเที่ยว จึงเป็นกลไกส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นจากการจำหน่ายอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ การจ้างแรงงาน การบริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งหมดจะเกิดการหมุนเวียนในระบบได้ ก็เพราะจากการมาเยือนของนักท่องเที่ยว

"จังหวัดเลย มีวิสัยทัศน์เป็นเมืองท่องเที่ยว และกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์หลักที่จะทำให้ในพื้นที่มีรายได้ นอกเหนือจากอุตสาหกรรม รายได้จากภาคการเกษตร การค้าชายแดน ซึ่งในปี 2558 ที่เป็นการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ธุรกิจท่องเที่ยวจะมีการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ดังนั้นก็ต้องหาโอกาสเชื่อมโยง พึ่งพาระหว่างแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงด้วยกัน" นายวิโรจน์ กล่าว


---Advertisement---