728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / งามสะพรั่งสดใสไปกับดอกไม้นานาพันธุ์ในงาน “พรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.9”

งามสะพรั่งสดใสไปกับดอกไม้นานาพันธุ์ในงาน “พรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.9”


งามสะพรั่งสดใสไปกับดอกไม้นานาพันธุ์ในงาน “พรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.9”
สวนหลวง ร.9 ชวนเที่ยวงาน “พรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.9” เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงของปวงชนชาวไทย ในวันที่ 29 พ.ย. - 10 ธ.ค. นี้ ณ สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พบกับสวนดอกไม้นานาชนิดที่เบ่งบานทั่วทั้งสวนหลวง ร.9 นิทรรศการประวัติสวนหลวง ร.9 นิทรรศการศิลปะประดิษฐ์ เป็นต้น

       โดยภายในงานมีการแสดงไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์ นิทรรศการประวัติสวนหลวง ร.9 นิทรรศการศิลปะประดิษฐ์ เช่น พวงมาลัย ภาชนะที่สานด้วยใบตองกระทง จำหน่ายต้นไม้และอุปกรณ์จัดสวน การแสดงความสามารถของสุนัข การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 4 ภาค พยากรณ์โชคชะตา สวนสนุก การแสดงดอกไม้ไฟโบราณ จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกมูลนิธิฯ ร้านสายใจไทย
       
       ร่วมเรียนรู้และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พอเพียงเพื่อพ่อ เติมเต็มความรู้” กับเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้กรุงเทพฯ นับตั้งแต่ปัญหาการจราจรที่ผ่อนคลายด้วยถนนบรมราชชนนี สะพานพระราม 9 สะพานภูมิพล ถนนวงแหวน ถนอมชีวิตกับภาวะวิกฤตจากตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริ ที่ช่วยบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนในยามคับขัน โครงการแก้มลิง ตลอดถึงโครงการที่บรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ดินถล่ม ที่นานาชาติให้การยอมรับและถวายพระเกียรติให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กับศาสตร์แห่งดิน
       
       นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์จากผู้รู้ “วันวานสร้างพลังเพียงพอเพื่อพ่อ” บรรยายพิเศษจากผู้ที่มากด้วยประสบการณ์กับเรื่องราวดีๆ อาทิ “มุมมองนานาชาติต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย ดร.อภิชัย พันธเสน “ทำไมต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันการศึกษาในสังคมไทย” โดย ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ “มิติความพอเพียงสร้างได้ด้วยตนเอง” โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
       
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.1672 

---Advertisement---