728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จัดระเบียบแพบริการท่องเที่ยวอ่างน้ำหมาน จ.เลย ลดราคาอาหาร-เข้มความปลอดภัย

จัดระเบียบแพบริการท่องเที่ยวอ่างน้ำหมาน จ.เลย ลดราคาอาหาร-เข้มความปลอดภัย


จัดระเบียบแพบริการท่องเที่ยวอ่างน้ำหมาน จ.เลย ลดราคาอาหาร-เข้มความปลอดภัย
นายอำเภอเมืองเลยเรียกประชุมผู้ประกอบการร้านอาหารแพท่องเที่ยวอ่างน้ำหมาน ตำบลกกทอง ร่วมเสริมสร้างบรรยากาศท่องเทียว ลดราคาบริการอาหาร-เครื่องดื่มให้สมเหตุสมผล หลังถูกร้องฉวยโอกาสโขกราคาเกินจริง ขณะเดียวกันต้องเตรียมเสื้อชูชีพไว้ประจำบนแพป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่มักเกิดขึ้นทุกปี 

       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวห้วยกระทิง ต.กกทอง อ.เมือง จ.เลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการร้านอาหารบริการแพ บริการนักท่องเที่ยวในอ่างน้ำหมานตอนบน ทั้งนี้ เพื่อจัดระเบียบรับนักท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย และผู้ประกอบการควรรวมกลุ่มกันเพื่อให้บริการมีมาตรฐานเดียวกัน โดยไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
       
       นายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายอำเภอเมืองเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยได้รับเลือกให้เป็นเมืองต้องห้าม...พลาด 1 ใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีสโลแกนว่า "เย็นสุด...สุขที่เลย" จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี
       


       ส่วนอ่างน้ำหมานตอนบน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาพักผ่อนจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และแนวโน้มจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ภายในแอ่งน้ำหมานจะมีบริการล่องแพ มีบริการอาหาร เครื่องดื่มครบครัน
       
       อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีเสียงสะท้องจากนักท่องเที่ยวเช่นกันว่า อาหาร เครื่องดื่มที่ขายกันนั้น ผู้ประกอบการแต่ละร้านตั้งราคาไว้สูงเกินไป ทั้งระบบการดูแลเรื่องความปลอดภัยก็ยังไม่ได้มาตรฐาน ทำให้มีนักท่องเที่ยวจมน้ำเสียชีวิตทุกปี
       


       ดังนั้น เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวและรักษาความปลอดแก่ผู้มาเยือน ในการประชุมร่วมกันครั้งนี้จึงหารือและขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทบทวนการตั้งราคาอาหาร เครื่องดื่มไม่ให้แพงมากเกินไป ให้ตั้งราคาอย่างสมเหตุสมผล และผู้ประกอบการต้องจัดเสื้อชูชีพบริการแก่นักท่องเที่ยวประจำแพด้วยเพื่อความปลอดภัย ต้องติดประกาศให้เห็นชัดเจนว่าหากนักท่องเที่ยวที่จะลงเล่นน้ำต้องสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นได้ 


---Advertisement---