728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จ.เลย ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ที่ อ.ด่านซ้าย

จ.เลย ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ที่ อ.ด่านซ้าย


จ.เลย ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ที่ อ.ด่านซ้าย
จังหวัดเลย ได้กำหนดออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการแก่ประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว หมู่ที่ 4 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จังหวัดเลย จัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อนำส่วนราชการออกไปพบปะเยี่ยมเยียน และให้บริการความรู้ และบริการขั้นพื้นฐานลงไปสู่ประชาชนในตำบล หมู่บ้านที่ห่างไกล การคมนาคม ไม่สะดวก เพื่อต้องการรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสร้างความเดือดร้อน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน และช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกินขีดความสามารถ ของส่วนราชการในระดับพื้นที่ อันจะนำไปสู่การพิจารณาแก้ไขในระดับจังหวัดให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน และ มีการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน การถวายสัตย์ปฏิญาณ จะจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการมอบสิ่งของสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ขาดแคลน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน มอบถุงยังชีพ และให้บริการตรวจรักษาโรค แจกจ่ายพันธุ์พืช ให้คำแนะนำด้านการเกษตร ด้านแรงงาน และอื่นๆ

ในการนี้ นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอด่านซ้าย เปิดเผยว่า เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย อำเภอด่านซ้าย ได้กำหนดออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ”ตามโครงการออกหน่วยบริการอำเภอด่านซ้ายยิ้ม พร้อมกับการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว หมู่ที่ 4 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จึงขอเชิญชวน ประชาชนในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียงเข้าไปรับบริการตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยทั่วกัน

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย

---Advertisement---