728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , เครือเจริญโภคภัณฑ์ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน


เครือเจริญโภคภัณฑ์ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ที่หอประชุมโรงเรียนเชียงคาน อำเภอชียงคาน จังหวัดเลย นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน “โครงการ 100 โรงเรียน 10,000 คน เยาวชนจิตอาสา CPR กู้ชีพ “ ปีการศึกษา 2557 ให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเชียงคาน จังหวัดเลย มุ่งเน้นเสริมสร้างเยาวชนให้มีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( CPR) โครงการ 100 โรงเรียน 10,000 คน เยาวชนจิตอาสา CPR กู้ชีพ เป็นความร่วมมือระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างกลุ่มเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6 มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีความปลอดภัย และมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม

โดยเฉพาะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน( CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เยาวชนควรจะได้เรียนรู้ ผ่านการฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้องจนมีความชำนาญ เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการรักษาชีวิตเยาวชน สมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพราะการปฏิบัติการดังกล่าวนั้นสามารถช่วยชีวิตของผู้ประสบเหตุที่หมดสติและลมหายใจ หรือหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน หากปล่อยผู้ประสบเหตุนานเกิน 4-6 นาทีโดยมิได้รับการช่วยเหลือด้วยวิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แม้จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็จะมีปัญหาสภาวะทางสมอง

ดังนั้นเยาวชนที่ผ่านการอบรม หากพบเหตุฉุกเฉินอย่างกะทันหัน จะสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบเหตุได้ทันเวลา ตั้งแต่เริ่มโครงการฯปี 2556 –ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 มีเยาวชน ผ่านการฝึกอบรมแล้ว 28 โรงเรียน จำนวน 5,510 คน สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตั้งเป้าฝึกอบรมให้เยาวชนในพื้นที่รวม 10 จังหวัด ได้แก่บุรีรัมย์ ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ศรีษะเกษ และสุรินทร์ โดยคัดเลือก สถานศึกษาในการฝึกอบรมเพียงจังหวัดละ 1 โรงเรียนเท่านั้นรวมประมาณ 2.,000 คน

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
---Advertisement---