728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลย กำหนดจัดกิจกรรม “ปั่น เลย ก๋อ” ท่องเที่ยววิถีชีวิตไทเลย

จังหวัดเลย กำหนดจัดกิจกรรม “ปั่น เลย ก๋อ” ท่องเที่ยววิถีชีวิตไทเลย


จังหวัดเลย กำหนดจัดกิจกรรม “ปั่น เลย ก๋อ” ท่องเที่ยววิถีชีวิตไทเลย
จังหวัดเลย กำหนดจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ปั่น เลย ก๋อ” ท่องเที่ยววิถีธรรม วิถีไทเลย ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 ที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยเริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น. ณ วัดศรีคุณเมือง ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน 

เป็นกิจกรรมตามโครงการชุมชนคุณธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน นำวิถีไทยวิถีธรรมสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมชุมชนคุณธรรมในพื้นที่ และให้มีบทบาทต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดจิตอาสาและพร้อมใจให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว และเกิดความเข้าใจ เห็นคุณค่าขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนเป็นการร่วมรณรงค์การใช้จักรยานเป็นพาหนะ ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษในอากาศ

จุดชมวิถีเชียงคาน จำนวน 9 จุด ประกอบด้วย การทำข้าวหลาม , การทำผ้าห่มนวมเชียงคาน , ไหว้พระและฟังธรรม ณ วัดป่าใต้ , แก่งคุดคู้ ช้อป ชม ชิม อาหารพื้นบ้าน , ทำมะพร้าวแก้วและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม , ไหว้หลวงพ่อเชียงทอง ณ วัดท่าแขก , ชมการผสมพันธุ์ปลา ณ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดเลย , สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ , กิจกรรมทำผาสาดลอยเคราะห์ ณ ลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่าคก และ กิจกรรมลอยผาสาดลอยเคราะห์ บายศรี ชมการแสดงทางวัฒนธรรม และรับประทานอาหารเย็น ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ร่วมกิจกรรมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย อาคารเลขที่ 175/1 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย โทร. 042-861-319

แหล่งที่มา : สวท.เลย
---Advertisement---