728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , พ่อเมืองเลยนำประชาชนร่วมกิจกรรม “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”

พ่อเมืองเลยนำประชาชนร่วมกิจกรรม “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”


พ่อเมืองเลยนำประชาชนร่วมกิจกรรม “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”
พ่อเมืองนำข้าราชการ ประชาชน ร่วมจัดกิจกรรม “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา มุ่งสร้างกระแสความตื่นตัวให้มีวินัยและความเข้าใจจัดการขยะ สร้างความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม

       วันนี้ (4 พ.ย.) นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมจัดกิจกรรม “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา และร่วมสร้างสำนึกรักษาความสะอาดเพื่อความสวยงามของบ้านเมือง โดยมีประชาชนร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก
       


       นายวิโรจน์เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” โดยเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่ารักษาความสะอาดอาคารบ้านเรือน สำนักงาน และสถานที่สาธารณะ สร้างกระแสความตื่นตัวให้มีวินัย และความเข้าใจในการจัดการขยะ ร่วมกันลดปริมาณขยะ จัดระบบการเก็บขนขยะ และส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนกำจัด เพื่อร่วมกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม
       


       ในส่วนของจังหวัดเลย จะมีการจัดกิจกรรม “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ในทุกอำเภอ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน และชุมชน โดยจะเริ่มกิจกรรมพร้อมกันในวันที่ 4 พฤศจิกายน ข้าราชการ ประชาชน ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมตามหน่วยงาน สถานศึกษา และพื้นที่ชุมชน ทั่วทั้งจังหวัดเลย โดยพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเลยจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการทำพิธีเปิดกิจกรรมที่ถนนมะลิวรรณ หน้าโรงพยาบาลเลย จากนั้นจะแยกย้ายกันไปทำความสะอาดพื้นที่ตามหน่วยสังกัดต่อไป 


---Advertisement---