728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / “ผีตลก”! งานชื่อฮาและน่ากลัว เอกลักษณ์อันโดดเด่นแห่งท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

“ผีตลก”! งานชื่อฮาและน่ากลัว เอกลักษณ์อันโดดเด่นแห่งท่าปลา จ.อุตรดิตถ์


“ผีตลก”! งานชื่อฮาและน่ากลัว เอกลักษณ์อันโดดเด่นแห่งท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน “สืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี 2557” ในระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามกลางอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

       นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ประชาชนชาวอำเภอท่าปลา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอท่าปลา ทั้ง 10 แห่ง ได้กำหนดจัดงานสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามกีฬากลางอำเภอท่าปลา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของแต่ละตำบลในพื้นที่อำเภอท่าปลา ให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่น และเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้แก่เด็ก และเยาวชนได้สืบทอดต่อไป 
        กิจกรรมในงาน “สืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี 2557” ประกอบด้วย ขบวนแห่รถวัฒนธรรม นางงามวัฒนธรรม มวลชน และผีตลก การออกบูธวัฒนธรรม นิทรรศการเยาวชน ลานวัฒนธรรม กิจกรรมเวทีเสวนาภูมิปัญญาและปราชญ์ชาวบ้าน การประกวดนางงามวัฒนธรรม การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแข่งขันมวยไทยไฟต์ การประกวดอาหารท้องถิ่น การแข่งขันเผาปลาพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด การแข่งขันกินแฮมเบอร์เกอร์ปลา การแข่งขันกินปลาเผา การจำหน่ายสินค้าของดีที่สำคัญของอำเภอท่าปลา เช่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ปลาแห้ง ฯลฯ มหรสพภาคกลางคืน เช่น การแสดงบนเวที และคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
       ไฮไลท์ที่อยากแนะนำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักได้แก่ขบวนแห่ผีตลก ซึ่งเป็นของดีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของชาวอำเภอท่าปลา
       
       โดยปกติทุกปีแล้วชาวอำเภอท่าปลา จะมีงานประเพณีแห่ผีตลก ที่จัดขึ้นในช่วงก่อนวันออกพรรษา 1 วันอย่างต่อเนื่องมากว่า 200 ปี เพราะเชื่อในการทำบุญทำทานในพุทธศาสนา นรก สวรรค์ ผีเปรต ผีนรก ที่ต้องการขอส่วนบุญเพราะความหิวโหยต้องการอาหารยังชีพ และ เชื่อกันว่าบรรดาญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้ว หรือพวกผีเปรตที่อยู่ขุมนรกต่าง ๆ จะออกมารับส่วนบุญ จึงได้มีการจัดทำหัวผีตลก แล้วจัดเป็นขบวนแห่ผี มีกลองยาว ฆ้อง เป็นเครื่องให้จังหวะ มีนางรำรำนำหน้าผีตลก สำหรับงาน“สืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี 2557” ครั้งนี้ ได้มีการจำลองขบวนแห่ผีตลกมาให้ได้ชมกันด้วย
       
       ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวงาน “สืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี 2557” ในระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามกลางอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา โทรศัพท์ 0 5549 9348 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127 

        * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
---Advertisement---