728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / จังหวัดเลยขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ

จังหวัดเลยขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ


จังหวัดเลยขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ
วันที่ 22 พ.ย.2557 จังหวัดเลยขอความร่วมมือผู้ประกอบการสินค้าและบริการ ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการเพื่อแสดงความเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ผู้ประกอบการที่ฉวยโอกาสมีโทษทั้งจำและปรับ

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จากการเก็บสถิติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในปี 2556 ต่อเนื่อง 2557 พบว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจังหวัดเลย 1,700,000 คน มีรายได้เข้าจังหวัดประมาณ 2,800 ล้านบาท และในฤดูกาลท่องเที่ยวปี 2557 ต่อ 2558 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังจังหวัดเลย ประมาณ 2 ล้านคน และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเลยประมาณ 3,500 ล้านบาท เนื่องจากปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกให้จังหวัดเลยเป็น “ เมืองต้องห้าม....พลาด “ เป็น 1 ใน 12 จังหวัดของประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเลย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า เพื่อเป็นการแสดงความเป็น “ เจ้าบ้านที่ดี “ ในการต้อนรับและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว จังหวัดเลย จึงขอความร่วมมือจากประชาชนชาวจังหวัดเลย ช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว มีน้ำใจไมตรีต่อผู้มาเยือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม ร้านจำหน่ายสินค้า สถานบริการ ร้านค้าหาบเร่แผงลอย รถโดยสารทุกประเภท ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือค่าบริการ เกินกว่าราคา หรืออัตราปกติ เพื่อสร้างความประทับใจ และแสดงน้ำใจในการเป็น “ เจ้าบ้านที่ดี “ แก่ผู้มาเยือน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า การฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า หรือค่าบริการ ที่เป็นการเอาเปรียบผู้ใช้บริการ อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 29 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากผู้ใดพบเห็นผู้ประกอบการที่ฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้ใช้บริการ ขอให้แจ้งได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย โทรศัพท์ 042-811163 , 042-814344 สายด่วน 1203 หรือแจ้งที่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย โทรศัพท์ 042-811485 , 042-811470 สายด่วน 1569---Advertisement---