728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / อบต.เหล่ากอหก จัดงานแข่งขันกีฬาประชาชน “บังตะเว็นเกมส์” ครั้งที่ 23

อบต.เหล่ากอหก จัดงานแข่งขันกีฬาประชาชน “บังตะเว็นเกมส์” ครั้งที่ 23


อบต.เหล่ากอหก จัดงานแข่งขันกีฬาประชาชน “บังตะเว็นเกมส์” ครั้งที่ 23
นายประสิทธิ์ ยศปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากอหก กล่าวว่าเพื่อส่งเสริมและพัฒนา การกีฬา สุขภาพอนามัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดและป้องกันการเกิดปัญหาด้านยาเสพติด โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากอหก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอนาแห้ว 

ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประชาชน “บังตะเว็นเกมส์”ครั้งที่ 23 ประจำปี 2557 ขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2557 และมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬากาญจนาภิเษก บ้านเหมืองแพร่ ตำบล นาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีประเภทกีฬาฟุตบอลเยาวชนชาย11คน (OPEN) รุ่นประชาชนทั่วไป , รุ่นประชาชนทั่วไปชาย 40 ปีขึ้นไป วอลเลย์บอลชาย,หญิง ชาย (OPEN) รุ่นประชาชนทั่วไปชาย , รุ่นประชาชนทั่วไปหญิง เซปักตะกร้อรุ่นประชาชนทั่วไป และรุ่นอายุ 40 ปีขึ้น (OPEN) เปตอง (OPEN ) รุ่นประชาชนชาย , รุ่นประชาชนหญิง แอโรบิค ด๊านซ์ (ภายในอำเภอนาแห้ว)

รับสมัครระหว่างวันที่ 10 – 15 ธันวาคม 2555 เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่กอหกา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน นายพิษณุ บูรณวิชิต ปลัด อบต.เหล่ากอหก โทร. 08 2111 0855 นายพชรา สีหะวงษ์ หัวหน้าสำนักงานปลัด โทร. 09 1053 6262 นางสาวนารีรัตน์ กันธุ นักวิชาการศึกษา โทร 08 0030 0542

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย

---Advertisement---