728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , อ.ด่านซ้าย จ.เลย จัด เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ประจำปี 2557

อ.ด่านซ้าย จ.เลย จัด เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ประจำปี 2557


อ.ด่านซ้าย จ.เลย จัด เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ประจำปี 2557
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จัด เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ประจำปี 2557 คืนความสุขให้ประชาชน
นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยเปิดเผยว่า อำเภอด่านซ้าย ร่วมกับเทศบาลตำบลด่านซ้ายได้ส่งเสริมให้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ภายใต้หลักการพัฒนาบุคลากรด้วยการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ในเขตเมือง ชุมชน เส้นทางสาธารณะ

 โดยมีความคาดหวังให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สังคมมีความสงบสุข ความรัก ความสามัคคีทั้งในระดับครอบครัว และชุมชน และยังเป็นการรณรงค์ให้อำเภอในจังหวัดเลย มีกิจกรรมการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จึงได้จัด ให้มีการเดิน – วิ่ง มินิมาราธอนขึ้น เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณเส้นทางถนนรอบอำเภอด่านซ้าย รวมระยะทาง 6 กิโลเมตร ซึ่งจะแบ่งการวิ่งออกเป็น 6 รุ่นคือ ชาย 3 กลุ่ม รุ่นไม่เกิน 12 ปี , รุ่นไม่เกิน 18 ปี , รุ่นทั่วไปและ หญิง 3 กลุ่ม รุ่นไม่เกิน 12 ปี , รุ่นไม่เกิน 18 ปี , รุ่นทั่วไป โดยจะมีเงินรางวัลมอบให้กับผู้ที่ชนะการแข่งขันรุ่นไม่เกิน 12 ปี , รุ่นไม่เกิน 18 ปีชายและหญิง ชนะเลิศเงินรางวัล 500 , 300 และ 200 ตามลำดับ พร้อมถ้วยรางวัล เหรียญที่ระลึก เกียรติบัตร

สำหรับรุ่นทั่วไป ชาย-หญิง ชนะเลิศเงินรางวัล 800 , 500 และ 300 ตามลำดับ พร้อมถ้วยรางวัล เหรียญที่ระลึก เกียรติบัตร ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 200 คนแรก จะได้รับเสื้อกีฬาจากทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันคนละ 1 ตัว และอำเภอด่านซ้ายจะคัดเลือก เป็นตัวแทนอำเภอด่านซ้ายเพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาตำบลด่านซ้ายตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 และลงทะเบียนที่หน้างานในวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 04.30 น.เป็นต้นไป ไม่มีค่าสมัคร จึงขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน ประชาชน หน่วยงานที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่งมินิมาราธอนคืนความสุขให้ประชาชน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2558

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย

---Advertisement---