728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / จ.เลย จัดโครงการช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว ประจำปี 2557

จ.เลย จัดโครงการช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว ประจำปี 2557


จ.เลย จัดโครงการช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว ประจำปี 2557
ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า สภาพอากาศของจังหวัดเลยในขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว อากาศที่หนาวเย็นลงเรื่อยๆ ส่งผลให้เด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้น มีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 14,351 คน จาก 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเลย , นาด้วง , เชียงคาน , ท่าลี่ และปากชม ได้รับผลกระทบ

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความหนาวเย็นให้กับเด็ก ๆ กลุ่มดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงจัดโครงการ "ช่วยน้องเมืองเลยต้าน ลมหนาว" โดยตั้งศูนย์รับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องกันหนาวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และที่โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ทั้งนี้ผู้มีจิตเมตตาสามารถบริจาคเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย หรือ โอนเงินเข้าบัญชี "ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว" ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 403-0-20926-2 หรือบริจาคโดยตรงที่สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-4281-1733

แหล่งที่มา : สวท.เลย

---Advertisement---