728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / จ.เลย จัดงานธงฟ้าราคาประหยัด ระดับอำเภอ ปี 2558

จ.เลย จัดงานธงฟ้าราคาประหยัด ระดับอำเภอ ปี 2558


จ.เลย จัดงานธงฟ้าราคาประหยัด ระดับอำเภอ ปี 2558
จังหวัดเลย กำหนดจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนระดับอำเภอ ปี 2558 ระหว่างวันที่ 3-30 ธันวาคม 2557 จำนวน 6 ครั้ง ในท้องที่ 6 อำเภอ ดังนี้ วันที่ 3-5 ธันวาคม 2557 ณ ลานสหกรณ์การเกษตรท่าลี่ จำกัด วันที่ 8-10 ธันวาคม 2557 ณ สนามตรงข้ามโรงเรียนบ้านเอราวัณ อำเภอเอราวัณ 

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2557 ณ สนามวัดโนนสำราญ หมู่ที่ 18 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง วันที่ 18-20 ธันวาคม 2557 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูหลวง วันที่ 23-25 ธันวาคม 2557 ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน วันที่ 28-30 ธันวาคม 2557 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอผาขาว เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย โทร. 0-4281-1485

แหล่งที่มา : สวท.เลย
---Advertisement---