728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , เตือนร้านขายกระเช้าของขวัญ จ.เลยติดฉลากไม่ตรงสินค้า

เตือนร้านขายกระเช้าของขวัญ จ.เลยติดฉลากไม่ตรงสินค้า


เตือนร้านขายกระเช้าของขวัญ จ.เลยติดฉลากไม่ตรงสินค้า
สาธารณสุขควงการค้าภายในจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ในห้างค้าปลีกสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค พบปัญหาบางร้านฉลากไม่ตรง แต่ไม่มีสินค้าหมดอายุ เตือนแก้ไข พร้อมกลับมาตรวจสอบใหม่

       วันนี้ (11 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกับการค้าภายในจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ห้างสรรพสินค้าในจังหวัด ประกอบด้วย ห้างโลตัส สาขาเลย ส.ทวีภัณฑ์ สโตร์ คู่บุญ ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างแม็คโคร ห้างบิ๊กซี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการเลือกกระเช้าของขวัญอย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย
       
       เพราะช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการนำมาจัดกระเช้า เช่น อาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ขนม คุกกี้ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป นม ชา กาแฟ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ข้าวกล้อง โดยห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง หรือแม้แต่ตามร้านค้าขายของชำทั่วไปล้วนอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าจัดกระเช้าของขวัญให้เลือกซื้อตามความต้องการ
       


       นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า อยากขอความร่วมมือผู้จำหน่ายกระเช้า ทั้งซูเปอร์มาร์เกต ห้างสรรพสินค้า และร้านค้า ให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร ไม่นำผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุมาจัดใส่รวมในกระเช้า และต้องแสดงฉลากอาหารเป็นข้อความภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจนอ่านง่าย แสดงชื่อ ประเภท หรือชนิดของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหาร ซึ่งจะต้องมีกำหนดไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ผลิต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ
       


       สำหรับผลการตรวจสอบกระเช้าของขวัญ พบว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการได้จัดกระเช้าของขวัญถูกต้อง แต่ยังมีบางร้านบางแห่ง ซึ่งเป็นร้านที่จำหน่ายในตลาด ที่จัดทำสินค้าเอง จัดทำรายละเอียดสินค้าไม่ถูกต้อง แต่ไม่พบสินค้าหมดอายุ จึงแนะนำให้ปรับปรุงฉลากใหม่เพื่อความถูกต้อง จากนั้นจะส่งเจ้าหน้าที่มาสุ่มตรวจภายหลังอีกครั้งเพื่อความมั่นใจ 


---Advertisement---