728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / กรมชลประทานแนะนำเกษตรกรริมน้ำเลย จังหวัดเลย วางแผนการใช้น้ำช่วงฤดูแล้ง

กรมชลประทานแนะนำเกษตรกรริมน้ำเลย จังหวัดเลย วางแผนการใช้น้ำช่วงฤดูแล้ง


กรมชลประทานแนะนำเกษตรกรริมน้ำเลย จังหวัดเลย วางแผนการใช้น้ำช่วงฤดูแล้ง
กรมชลประทานแนะนำประชาชนที่ใช้น้ำจากแม่น้ำเลย วางแผนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปีนี้ ตั้งแต่เดือนนี้ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 ให้เหมาะสม เพราะระดับน้ำของแม่น้ำเลยจะลดต่ำลงกว่าปกติ เนื่องจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำเลย ที่อำเภอภูหลวงจะต้องทำทำนบดินชั่วคราวกั้นน้ำ และทำช่องผันน้ำออก ทำให้ปริมาณน้ำไหลผ่านได้น้อยลง
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า 
จังหวัดเลยได้รับแจ้งจากสำนักงานก่อสร้าง 5 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ซึ่งรับผิดชอบโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อำเภอภูหลวง ว่า ตามแผนการก่อสร้างที่กำหนดไว้ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 – พฤษภาคม 2558 ทางโครงการน้ำเลยจะทำการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ซึ่งจะต้องทำนบดินชั่วคราวเพื่อปิดกั้นลำน้ำเดิม แล้วทำช่องผันน้ำออกทางอาคารท่อส่งน้ำ ส่งน้ำลงแนวลำน้ำเดิม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเลยด้านท้ายน้ำ ตั้งแต่อำเภอภูหลวง อำเภอวังสะพุง อำเภอเมืองเลย และอำเภอเชียงคาน ลดต่ำลงกว่าปกติ

 จึงขอให้เกษตรกรและผู้ใช้น้ำจากแม่น้ำเลยตลอดแนว ได้วางแผนการใช้น้ำตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนพฤษภาคม 2558 ให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินชีวิต และเมื่อการดำเนินการก่อสร้างคลองผันน้ำชั่วคราว เพื่อผันน้ำเข้าอาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิมแล้วเสร็จ ระดับน้ำในแม่น้ำเลยก็จะกลับสู่สภาพเดิมตามปกติ จังหวัดเลย จึงขอแจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวฝั่งแม่น้ำเลย หรือใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเลยได้ทราบโดยทั่วกัน และวางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนพฤษภาคม 2558

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
---Advertisement---