728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลยตรวจสภาพรถฉุกเฉิน เตรียมรับมืออุบัติเหตุปีใหม่

จังหวัดเลยตรวจสภาพรถฉุกเฉิน เตรียมรับมืออุบัติเหตุปีใหม่


จังหวัดเลยตรวจสภาพรถฉุกเฉิน เตรียมรับมืออุบัติเหตุปีใหม่
   เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเลย หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเลย ( EMSLOEI ) ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชน จัดโครงการตรวจสภาพรถส่งต่อผู้ป่วย ( Refer ) และรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ( EMS ) จังหวัดเลย ประจำปี 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้สภาพรถมีความพร้อมและสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการตรวจสภาพรถส่งต่อผู้ป่วย และรถปฏิบัติการฉุกเฉินครั้งนี้มีรถเข้ามาร่วมโครงการกว่า 100 คันโดยมีเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินมาให้บริการในด้านตรวจด้านอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเลย ได้เข้ามาบริการตรวจสภาพรถให้กับรถส่งต่อผู้ป่วย ( Refer ) และรถปฏิบัติการฉุกเฉิน   ( EMS ) อีกด้วย.

   ว่าที่ร้อยตรีสมภพ สอนกุลภักดี เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ ฝ่ายตรวจสภาพรถขนส่งจังหวัดเลย กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงได้ร่วมมือกันระหว่าง โรงพยาบาลภายในหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสาธารณสุขของจังหวัดเลย สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลย สถานีขนส่งจังหวัดเลย หน่วยงานเทศบาล อบต. และมูลนิธิกู้ภัย ในจังหวัดเลย นำรถกู้ชีพ กู้ภัย และรถฉุกเฉินมาตรวจสภาพให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ทั้งเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน และสภาพของรถที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558


---Advertisement---